Informacja wstępna

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Maciej Nowak

Katedra Badań Operacyjnych utworzona została 7 lipca 1999 roku. W Katedrze zatrudnione są cztery osoby z tytułem naukowym profesora, cztery osoby z tytułem naukowym doktora habilitowanego oraz trzy osoby ze stopniem naukowym doktora.