Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra Badań Operacyjnych istnieje od 7 lipca 1999 roku. Jest ona jednym z wiodących w Polsce ośrodków zajmujących się szeroko rozumianą problematyką badań operacyjnych. Prace naukowe Katedry koncentrują się na metodologii badań operacyjnych oraz jej wykorzystaniu do wspomagania decyzji, głównie z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. Uzyskane granty naukowe dotyczyły m.in. rozwoju metod wielokryterialnego wspomagania decyzji, w tym zastosowań analizy wielokryterialnej na polskim rynku finansowym, metod wspomagania negocjacji oraz wielokryterialnego programowania dynamicznego. Ich wyniki opublikowano w wielu artykułach i publikacjach zwartych, w tym w ramach serii wydawniczej „Informatyka w badaniach operacyjnych”. Od roku 2006 kontynuowane jest wydawanie zainicjowanego przez Katedrę czasopisma naukowego „Multiple Criteria Decision Making”. Pracownicy Katedry utrzymują aktywne kontakty naukowe z kilkunastoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Potencjał naukowy Katedry pozwolił na zorganizowanie w 2000 roku dużej międzynarodowej konferencji naukowej „The IVth International Conference on Multiobjective Programming and Goal Programming”. Od początku swego istnienia Katedra organizuje w cyklu dwuletnim ogólnopolską konferencję naukową „Modelowanie Preferencji a Ryzyko”, której od roku 2005 towarzyszy „International Workshop on Multiple Criteria Decision Making”. Ponadto, Katedra współorganizuje cykliczną konferencję „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych” im. Prof. Władysława Bukietyńskiego. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z różnych przedmiotów ilościowych i są autorami wielu podręczników dydaktycznych.  

Funkcję kierownika Katedry od momentu jej powstania do 30 września 2020 roku pełnił prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik. Obecnie kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Maciej Nowak. Aktualnie w Katedrze zatrudnione są trzy osoby z tytułem naukowym profesora, cztery osoby z tytułem naukowym doktora habilitowanego oraz trzy osoby ze stopniem naukowym doktora.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3