Kontakt

Katedra Badań Operacyjnych

ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
Budynek A, pok. 119-222

katedra.bo@ue.katowice.pl

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice