Przejdź do menu Przejdź do treści

Uruchomienie systemu programów "Badania operacyjne z komputerem"

Pakiet "Badania operacyjne z komputerem" znajduje się na dysku CD dołączonym do podręcznika T.Trzaskalik "Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem". Ostatnia aktualizacja pakietu dostępna jest pod odsyłaczem: badop23.zip

Do uruchomienia pakietu należy uprzednio zainstalować program DosBox.

Podaną poniżej procedurę można przetestować na dowolnym 32 lub 64 systemie Windows.

 1. DosBox należy pobrać ze strony (dla systemu operacyjnego Windows - Win32 installer):

http://www.dosbox.com/download.php

i zainstalować w wybranym katalogu. W tym opisie zakładamy, że jest to katalog o nazwie: C:\Program Files (x86)\DOSBox-0.74-3. W wyniku instalacji na pulpicie pojawi się skrót o nazwie rozpoczynającej się od DOSBox. Skrót ten należy skopiować i nazwać Bad_Op.

 2. Nasz pakiet należy rozpakować do wybranego folderu np. C:\BAD_OPER.

 3. We właściwościach skopiowane skrótu o nazwie Bad_Op należy odpowiednio zmodyfikować zawartość pola element docelowy na: 

"C:\Program Files (x86)\DOSBox-0.74-3\DOSBox.exe" -userconf "C:\BAD_OPER\BAD_OP.BAT" -exit

Jeśli pakiet zainstalowano w innym katalogu niż C:\BAD_OPER lub jest inna nazwa ścieżki dostępu do  DOSBox należy powyższy wpis odpowiednio skorygować.

 4. Uruchomić pakiet Bad_op, wybierając zmodyfikowany skrót na pulpicie o nazwie Bad_Op.

 i powinno zadziałać

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

1. Programowanie liniowe

     1.1. Programowanie liniowe

           Линейное программирование

     1.2. Zadania

     1.3. Ćwiczenia komputerowe

            SIMP.EXE          DUAL.EXE           PARAM.EXE

2. Programowanie liniowe całkowitoliczbowe

     2.1. Programowanie liniowe calkowitoliczbowe 

            Линейное целочисленное программирование

     2.2. Zadania

     2.3. Ćwiczenia komputerowe

            SIMP_INT.EXE          CIECI.EXE

3. Zadanie transportowe i problem komiwojażera

     3.1. Zadanie transportowe i problem komiwojażera 

            Транспортная задача

     3.2. Zadania

     3.3. Ćwiczenia komputerowe

            TRANS.EXE

4. Metody wielokryterialne

     4.1. Metody wielokryterialne

            Многокритериальное программирование

     4.2. Zadania 

     4.3. Ćwiczenia komputerowe

            INTERAKT.EXE          GOAL.EXE

5. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji 

     5.1. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji 

            Принятие решений в условиях неполной информации

     5.2. Zadania

     5.3. Ćwiczenia komputerowe

            DRZEWO.EXE          REGULY.EXE          GAME.EXE

6. Programowanie wypukłe i kwadratowe

     6.1. Programowanie wypukłe i kwadratowe 

            Квадратичное программирование

     6.2. Zadania

     6.3. Ćwiczenia komputerowe

             KWADRAT.EXE

7. Zarządzanie projektami

     7.1. Zarządzanie projektami 

            Управление проектами

     7.2. Zadania

     7.3. Ćwiczenia komputerowe

            CPM1.EXE          PERT1.EXE

8. Programowanie sieciowe

     8.1. Programowanie sieciowe 

            Сетевое программирование

     8.2. Zadania

     8.3. Ćwiczenia komputerowe

            MDR1.EXE          NDS1.EXE          MPS1.EXE

9. Programowanie dynamiczne

     9.1. Programowanie dynamiczne 

            Динамическое программирование

     9.2. Zadania

     9.3. Ćwiczenia komputerowe

             DYNAM1.EXE

Korekta książki

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca