Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka (2023/24, studia II stopnia, stacjonarne)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE

Problematyka: teoria decyzji (badania operacyjne), teoria negocjacji i decyzji grupowych, wielokryterialna i wielowymiarowa analiza decyzji, systemy wspomagania negocjacji, systemy wspomagania decyzji

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Post-negocjacyjna analiza kompromisu w elektronicznych systemach wspomagania negocjacji.
 • Styl rozwiązywania konfliktów i jego wpływ na wynik negocjacji elektronicznych.
 • Analiza porównawcza metod wielokryterialnych SAW, TOPSIS i zautomatyzowanej metody AHP.
 • Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami w procesie organizacji larpów.
 • Komputerowe wspomaganie decyzji wielokryterialnych z wykorzystaniem metody WINGS.
 • Wspomaganie negocjacji wielokryterialnych z wykorzystaniem systemu negocjacji elektronicznych eNego.
 • Tworzenie optymalnych mediaplanów.
 • Teoria gier wieloosobowych we wspomaganiu fazy prenegocjacyjnej.
 • Analiza porównawcza technologii ASP .NET i .NET Core.
 

Kierunek Informatyka (2023/24, studia II stopnia, niestacjonarne)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. Maciej Nowak

Problematyka:algorytmy optymalizacyjne, systemy wspomagania decyzji, wielokryterialna analiza decyzji, zarządzanie projektami IT, zintegrowane systemy informatyczne

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Potok przetwarzania języka naturalnego w kontekście wypowiedzi posłów IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Detekcja obiektów w grach komputerowych z wykorzystaniem bota.
 • Efektywne zarządzanie zespołem w projektach informatycznych.
 • Ocena użyteczności mechanizmów uczenia maszynowego w procesie tworzenia gier komputerowych.
 • Tworzenie niestandardowych solucji na platformie SharePoint na potrzeby realizacji procesów biznesowych.
 • Wdrożenie standardów dostępności na przykładzie systemu CRM Salesforce.
 • Zastosowanie analizy sentymentu w aplikacji internetowej do identyfikacji emocji w utworach literackich.
 • Zarządzanie środowiskiem serwerowym przy wykorzystaniu pulpitów nawigacyjnych Microsoft SQL Server.
 

Kierunek Informatyka (2023/24, studia I stopnia, stacjonarne)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. inż. Krzysztof Targiel, prof. UE

Problematyka: analiza sentymentu w komunikacji elektronicznej, wykorzystanie sieci neuronowych w analizie sentymentu, projekty migracji danych do chmury obliczeniowej

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Analiza sentymentu w mediach społecznościowych z wykorzystaniem sieci neuronowych.
 • Wykorzystanie osadzania słów do analizy sentymentu.
 • Metody słownikowe analizy sentymentu w języku polskim.
 • Projekt migracji systemu informatycznego firmy do chmury obliczeniowej AWS.

Kierunek Informatyka i Ekonometria (2023/24, studia I stopnia, stacjonarne)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE

Problematyka:wielokryterialne metody podejmowania decyzji i systemy wspomagania decyzji, podejście systemowe do rozwiązywania problemów decyzyjnych, dynamika systemowa (System Dynamics), miękka dynamika systemowa (Soft System Dynamics)

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Modelowanie problemów decyzyjnych z wykorzystaniem metody WINGS.
 • Modelowanie dynamiki systemów za pomocą System Dynamics (wykorzystanie oprogramowania Python, Stella Architect).
 • Modelowanie dynamiki systemów za pomocą miękkiej dynamiki systemowej (metody: FCM – Fuzzy Conitive Map, ALMODES – Algebraic Modeling of System Evolution).
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, drzewa decyzyjne) w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych (wykorzystanie bibliotek Pythona).
 • Zastosowanie dużych modeli językowych (LLM – Large Language Models) do wspomagania pracy specjalisty (programowanie, analityka danych, rozwiązywanie problemów zarządzania).

Kierunek Logistyka (2023/24, studia I stopnia, stacjonarne)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Renata Dudzińska-Baryła

Problematyka: Zagadnienie komiwojażera, zastosowanie metod optymalizacyjnych w decyzjach logistycznych, optymalizacja procesów magazynowych, analiza wielokryterialna w decyzjach logistycznych.

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Optymalizacja tras dostaw na przykładzie firmy X.
 • Optymalizacja procesu kompletacji na przykładzie firmy X.
 • Optymalizacja procesów logistycznych w firmie X.

Kierunek Informatyka (2023/24, studia I stopnia, niestacjonarne)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE

Problematyka: teoria decyzji (badania operacyjne), teoria negocjacji i decyzji grupowych, wielokryterialna i wielowymiarowa analiza decyzji, systemy wspomagania negocjacji, systemy wspomagania decyzji

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Post-negocjacyjna analiza kompromisu w elektronicznych systemach wspomagania negocjacji.
 • Styl rozwiązywania konfliktów i jego wpływ na wynik negocjacji elektronicznych.
 • Analiza porównawcza metod wielokryterialnych SAW, TOPSIS i zautomatyzowanej metody AHP.
 • Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami w procesie organizacji larpów.
 • Komputerowe wspomaganie decyzji wielokryterialnych z wykorzystaniem metody WINGS.
 • Wspomaganie negocjacji wielokryterialnych z wykorzystaniem systemu negocjacji elektronicznych eNego.
 • Tworzenie optymalnych mediaplanów.
 • Teoria gier wieloosobowych we wspomaganiu fazy prenegocjacyjnej.
 • Analiza porównawcza technologii ASP .NET i .NET Core.

Kierunek Logistyka (2023/24, studia I stopnia, niestacjonarne)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Sławomir Jarek

Problematyka: zastosowania pakietu R w analizie procesów logistycznych, przykłady zastosowań problemu komiwojażera w logistyce, heurystyki i metaheurystyki w kwadratowym problemie przydziału w sieciach logistycznych, wybrane zastosowania programowania dyskretnego w logistyce, zastosowania metaheurystyk w analizie decyzji logistycznych, zastosowania metod ilościowych w logistyce, wybrane zastosowania metody AHP w logistyce.

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Rozwiązywanie problemu marszrutyzacji w oparciu o środowisko R i Concorde TSP Solver.
 • Przykład zastosowania AHP w analizie procesów logistycznych.
 • Zastosowanie środowiska R w planowaniu i kontroli procesów logistycznych.
 • Zastosowanie metaheurystyk w problemie paletyzacji.
 • Przykład zastosowania AHP w analizie systemowej w systemach logistycznych.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca