Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie projektami (specjalność na kierunku Informatyka i Ekonometria, studia II stopnia)

Studia na specjalności „Zarządzanie projektami” umożliwiają pozyskanie zarówno wiedzy, jak i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w organizacjach o projektowym stylu zarządzania. Na zajęciach dydaktycznych uczestnicy mają możliwość zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy we wszystkich obszarach zarządzania projektem (zarządzanie integracją projektu, zarządzanie zakresem projektu, zarządzanie czasem, zarządzanie kosztami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie komunikacją w projekcie, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zaopatrzeniem).


Absolwent specjalności „Zarządzanie projektami” otrzymuje kompleksowe wykształcenie predestynujące go do samodzielnej pracy organizacyjno – koordynacyjnej w środowisku projektowym, w szczególności realizującym projekty informatyczne. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku koordynatora i kierownika projektów (a docelowo kierownika kontraktu i kierownika programu jak również do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej w branży IT). Posiada ponadto umiejętność analizy planów inwestycyjnych i kierowania pracami zespołów projektowych zgodnie z wyznaczonymi celami strategicznymi, jak również umiejętności pozwalające na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz metod ilościowych.


Więcej informacji: http://www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/dodatki/kierunki-i-specjalnosci/informatyka-i-ekonometria-wiik/zarzadzanie-projektami.htm

 

***************************************************************************************

Specjalności proponowane w poprzednich latach:

Metody i systemy wspomagania decyzji (specjalność na kierunku Informatyka i Ekonometria, studia I i II stopnia)

Studentom specjalności „Metody i systemy wspomagania decyzji” przekazywana jest wiedza z zakresu metod badań operacyjnych, teorii i praktyki podejmowania decyzji, zarządzania, technologii i systemów informatycznych oraz zastosowania metod ilościowych w różnych sferach działalności gospodarczej i finansowej.  Studenci nabywają umiejętności w zakresie: postrzegania, formułowania i modelowania problemów decyzyjnych, wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie, stosowania najnowszych osiągnięć technologii informatycznej do rozwiązywania złożonych problemów stojących przed współczesnym menedżerem, twórczego korzystania z narzędzi informatycznych.

 

Wiedza i zakres postrzegania problemów decyzyjnych, jak i stosowania technik komputerowych przygotowują do pracy na stanowiskach analityków w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, jak również na stanowiskach kierowniczych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza informatyczna może być również wykorzystana w pracy w przedsiębiorstwach między innymi na stanowisku specjalistów ds. zarządzania informatyką w firmie oraz menadżerów projektów informatycznych.

 

Więcej informacji: www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/dodatki/kierunki-i-specjalnosci/informatyka-i-ekonometria-wiik/metody-i-systemy-wspomagania-decyzji.html

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3