Przejdź do menu Przejdź do treści

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w 2020 roku

 1. Trzaskalik T. (red. naukowa), Zadania z badań operacyjnych, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.
 2. Trzaskalik T. (red. naukowa), Zadania z badań operacyjnych, cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.
 3. Trzaskalik T., Targiel K. S. (red.),  Modelowanie preferencji a ryzyko ’19-’20, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2019

 1. Dudzińska-Baryła R., Subiektywna ocena inwestycji giełdowych - ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2018

 1. Gluzicka A., Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.
 2. Michalska E., Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.
 3. Multiple Criteria Decision Making Vol. 13 (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.
 4. Trzaskalik T., Targiel K. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 364, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Opercyjnych w roku 2017

 1. Dudzińska-Baryła R., Jarek S., Nowak M., Trzaskalik T., Programowanie kwadratowe we wspomaganiu decyzji, Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2017.
 2. Multiple Criteria Decision Making Vol. 12 (2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017
 3. Trzaskalik T. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2017 (10) nr 340. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2016

 1. Trzaskalik T. (red.), Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej. Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2016.
 2. Krzeszowska-Zakrzewska B., Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów. Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2016.
 3. Gluzicka A., Elementy algebry liniowej dla informatyków i ekonometryków. Przykłady i zadania. Wyd. UE w Katowicach, 2016.
 4. Roszkowska E., Wachowicz T., Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji. Wolters Kluwer, 2016.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2015

 1. Kopańska-Bródka D. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 235, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 2. Kopańska-Bródka D. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2015 (2) nr 237. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 3. Multiple Criteria Decision Making Vol. 10 (2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015.
 4. Nowak M., Modelowanie decyzji w zarządzaniu operacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 5. Targiel K.S., Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
 6. Trzaskalik T. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2015 (3) nr 241. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 7. Trzaskalik T. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  nr 248. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2014

 1. Kopańska-Bródka D. (red.), Studia Ekonomiczne nr 208, Analiza i wspomaganie decyzji. Wyd. UE w Katowicach, 2014.
 2. Multiple Criteria Decision Making Vol. 9 (2014), Wyd. UE w Katowicach, 2014.
 3. Nowak M. (red.) Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów. Difin, Warszawa 2014.
 4. Trzaskalik T. (red.) Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania. PWE, Warszawa, 2014.
 5. Trzaskalik T. (red.) Studia Ekonomiczne nr 178 Modelowanie preferencji a ryzyko'14. Zeszyty naukowe Wydziałowe, Wyd. UE w Katowicach, 2014.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2013

 1. Dominiak C., Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 2. Kopańska-Bródka D. (red.), Studia Ekonomiczne nr 135 Analiza i wspomaganie decyzji. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 3. Kopańska-Bródka D. (red.), Metody badań operacyjnych w zadaniach. Problemy liniowe. Wydanie drugie poprawione. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 4. Michalska E., Kopańska-Bródka D. Niezbędnik matematyczny dla studentów I roku studiów ekonomicznych. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 5. Michnik J., Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 6. Multiple Criteria Decision Making Vol. 8 (2013), Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 7. Nowak M. (red.), Studia Ekonomiczne nr 137 Project planning in modern organization. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 8. Wachowicz T., Metody wielokryterialne we wspomaganiu prenegocjacyjnego przygotowania negocjatorów. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 9. Trzaskalik T. (red.) Analiza wielokryterialna. Wybrane zagadnienia. Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2013.
 10. Trzaskalik T. (red.) Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej. Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2013.
 11. Trzaskalik T. (red.) Studia Ekonomiczne nr 163 Modelowanie preferencji a ryzyko’13. Zeszyty naukowe Wydziałowe, Wyd. UE w Katowicach, 2013.

 

 

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w latach 1999-2012

 1. Ciupek B. Optymalizacja wyniku technicznego struktury portfela i taryf składek zakładu ubezpieczeń. Fundacja „Warta”,  Warszawa 2001.
 2. Dominiak C. Optymalizacja decyzji w arkuszu kalkulacyjnym. Wyd. AE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych, 2004.
 3. Dudzińska-Baryła R. Optymalizacja decyzji w module SAS/OR. Wyd. AE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych, 2008.
 4. Kopańska-Bródka D. (red.) Algebra liniowa z komputerem. Wyd. UE w Katowicach, Katowice, 2011.
 5. Kopańska-Bródka D. (red.) Metody badań operacyjnych w zadaniach. Problemy liniowe. Wyd. AE w Katowicach, 2006.
 6.  Kopańska-Bródka D.(red.) Metody i zastosowania badań operacyjnych 2000. AE Katowice, 2001.
 7. Kopańska-Bródka D. (red.) Metody i zastosowania badań operacyjnych. Wyd. AE w Katowicach, 2008.
 8. Kopańska-Bródka D. Optymalne decyzje inwestycyjne. Wyd. AE w Katowicach, 1999.
 9. Kopańska-Bródka D.(red.) Wybrane metody badań operacyjnych w zarządzaniu. Przykłady i zadania. Wyd. AE w Katowicach, 2006.
 10. Kopańska-Bródka D. (red.) Wybrane problemy ilościowej analizy portfela akcji. Wyd. AE w Katowicach, 2004.
 11. Nowak M. Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania. Wyd. AE w Katowicach, 2008.
 12. Nowak M. (red.) Metody i zastosowania badań operacyjnych’10. Wyd. UE w Katowicach, 2010.
 13. Nowak M. Symulacja komputerowa w problemach decyzyjnych. Wyd. AE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych, 2007.
 14. Targiel K. Wybrane języki opisu problemów optymalizacyjnych. Wyd. AE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych., 2009.
 15. Trzaskalik T. (red.) Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki. Wybrane zagadnienia. Wyd. AE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2004.
 16. Trzaskalik T. (red) Studia Ekonomiczne nr 96 Modelowanie preferencji a ryzyko’11. Zeszyty naukowe Wydziałowe, Katowice, Wyd. UE, 2011.
 17. Trzaskalik T. (red) Studia Ekonomiczne nr 97 Modelowanie preferencji a ryzyko’12. Zeszyty naukowe Wydziałowe, Katowice, Wyd. UE, 2012.
 18. Trzaskalik T. (red.) Badania operacyjne. Studia ekonomiczne nr 12. Wyd. AE w Katowicach, 2000.
 19. Trzaskalik T. (red.) Badania operacyjne w planowaniu projektów. Wyd. AE w Katowicach, 2009.
 20. Trzaskalik T.(red.), Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP na przykładzie systemu IMPULS5. Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2011.
 21. Trzaskalik T. (red.) Informatyka a współczesne kierunki rozwoju badań operacyjnych. Wyd. AE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych, 2007.
 22. Trzaskalik T. (red.) Metody i zastosowania badań operacyjnych. Wyd. AE w Katowicach, 2004.
 23. Trzaskalik T. (red.) Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. PWE, Warszawa, 2006.
 24. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’99. Część 1 i 2. Wyd. AE w Katowicach, 1999.
 25. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’00. Wyd. AE w Katowicach, 2000.
 26. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’01. Wyd. AE w Katowicach, 2001.
 27. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji w ryzyko’02. Wyd. AE w Katowicach, 2002.
 28. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’03. Wyd. AE w Katowicach, 2003.
 29.  Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji w ryzyko’04. Wyd. AE w Katowicach, 2004.
 30. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’05. Wyd. AE w Katowicach, 2006.
 31. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’06. Wyd. AE w Katowicach, 2006.
 32. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’07. Wyd. AE w Katowicach, 2008.
 33. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’08. Wyd. AE w Katowicach, 2008.
 34. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’09. Wyd. AE w Katowicach, 2009
 35. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’10. Wyd. AE w Katowicach, 2010
 36. Trzaskalik T. (red..) Multiple Criteria Decision Making’05. Wyd. AE w Katowicach, 2006.
 37. Trzaskalik T. (red.) Multiple Criteria Decision Making’06. Wyd. AE w Katowicach, 2007.
 38. Trzaskalik T. (red.) Multiple Criteria Decision Making’07. Wyd. AE w Katowicach, 2008.
 39.  Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.). Multiple Criteria Decision Making’08. Wyd. AE w Katowicach, 2009.
 40. Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.). Multiple Criteria Decision Making’09. Wyd. AE w Katowicach, 2010.
 41. Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.). Multiple Criteria Decision Making’10-11. Wyd. UE w Katowicach, 2011.
 42. Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.). Multiple Criteria Decision Making’12. Wyd. UE w Katowicach, 2012.
 43. Trzaskalik T. (red.) Optymalizacja w praktyce. Wyd. UE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych, 2012.
 44. Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa, 2003.
 45. Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Wydanie II zmienione. PWE, Warszawa, 2008.
 46. Trzaskalik T. (red.) Wybrane zagadnienia zarządzania projektami. Wyd. AE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2005.
 47. Trzaskalik T., Michnik J. (red.) Multiple Objective and Goal programming. Recent Developments. Physica-Verlag. A Springer-Verlag Company. Heidelberg, New York, 2002.
 48. Тшаскалик Т. Введение в исследование операций с применением компьютера. Горячая линия–Телеком, Москва, 2009.
 49. Wachowicz T. e-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie. Wyd. AE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2006.

Najnowsze publikacje

Trzaskalik T. (red. naukowa), "Zadania z badań operacyjnych, cz.1"
Trzaskalik T. (red. naukowa), "Zadania z badań operacyjnych, cz.2"
Renata Dudzińska-Baryła "Subiektywna ocena inwestycji giełdowych"
Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 364(2018)
Multiple Criteria Decision Making vol.13 (2018)
Ewa Michalska "Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych"
Agata Gluzicka "Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych"
Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - seria Informatyka i Ekonometria (2017) 10
"Programowanie kwadratowe w podejmowaniu decyzji" seria Informatyka w badaniach operacyjnych (red. T. Trzaskalik)
"Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji" (red. E. Roszkowska, T. Wachowicz))
Agata Gluzicka "Elementy algebry dla informatyków i ekonometryków. Przykłady i zadania"
Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska "Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów" seria: Informatyka w badaniach operacyjnych
"Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej" seria: Informatyka w badaniach operacyjnych (red. T. Trzaskalik)
"Multiple Criteria Decision Making" vol.10 (2015)
Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 248 (2015)
Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach seria: Informatyka i Ekonometria 2015 (3)
Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach seria: Informatyka i Ekonometria 2015 (2)
Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 235 (2015)
Maciej Nowak "Modelowanie decyzji w zarządzaniu operacyjnym"
Krzyszof Targiel "Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami"
Maciej Nowak "Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów"
"Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania" (red. naukowa T. Trzaskalik)

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

Tadeusz Trzskalik "Wprowadzenie do badań oeracyjnych z komputerem" 2003 (wyd. I)
Tadeusz Trzskalik "Wprowadzenie do badań oeracyjnych z komputerem" 2008 (wyd. II)
Tadeusz Trzskalik "Wprowadzenie do badań oeracyjnych z komputerem" - wersja po rosyjsku

Seria Informatyka w Badaniach Operacyjnych

Multiple Criteria Decision Making

"Multiple Criteria Decision Making'05"
"Multiple Criteria Decision Making'06"
"Multiple Criteria Decision Making'07"
"Multiple Criteria Decision Making'08"
"Multiple Criteria Decision Making'09"
"Multiple Criteria Decision Making'10-11"
"Multiple Criteria Decision Making'12"
"Multiple Criteria Decision Making" vol.8 (2013)
"Multiple Criteria Decision Making" vol.9 (2014)
"Multiple Criteria Decision Making" vol.10 (2015)
"Multiple Criteria Decision Making" vol.11 (2016)
"Multiple Criteria Decision Making" vol.12 (2017)
"Multiple Criteria Decision Making" vol.13 (2018)
 
 
 

Modelowanie Preferencji a Ryzyko

"Modelowanie preferencji a ryzyko'98" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'99" cz. I (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'99" cz.II (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'00" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'01" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'02" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'03" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'04" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'05" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'06" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'07" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'08" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'09" (red. naukowa T. Trzaskalik)
"Modelowanie preferencji a ryzyko'10" (red. naukowa T. Trzaskalik)
Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Modelowanie preferencji a ryzyko'11" (red. naukowa T. Trzaskalik)
Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Modelowanie preferencji a ryzyko'12" (red. naukowa T. Trzaskalik)
Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Modelowanie preferencji a ryzyko'13" (red. naukowa T. Trzaskalik)
Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Modelowanie preferencji a ryzyko'14" (red. naukowa T. Trzaskalik)
Trzaskalik T., Targiel K., "Modelowanie preferencji a ryzyko 19-20"
 

Metody i zastosowania badań operacyjnych

"Metody i zastosowania badań operacyjnych 1998" cz. I (red. T. Trzaskalik)
"Metody i zastosowania badań operacyjnych 1998" cz. II (red. T. Trzaskalik)
"Metody i zastosowania badań operacyjnych 2000" cz. I (red. D. Kopańska-Bródka)
"Metody i zastosowania badań operacyjnych'04" (red. T. Trzaskalik)
"Metody i zastosowania badań operacyjnych'07" (red. D. Kopańska-Bródka)
"Metody i zastosowania badań operacyjnych'10" (red. M. Nowak)
 
 

Publikacje pracowników Katedry Badań Operacyjnych

 
Dołącz do nas

Nasi partnerzy