Przejdź do menu Przejdź do treści

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w 2020 roku

 1. Trzaskalik T. (red. naukowa), Zadania z badań operacyjnych, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.
 2. Trzaskalik T. (red. naukowa), Zadania z badań operacyjnych, cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.
 3. Trzaskalik T., Targiel K. S. (red.),  Modelowanie preferencji a ryzyko ’19-’20, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2019

 1. Dudzińska-Baryła R., Subiektywna ocena inwestycji giełdowych - ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2018

 1. Gluzicka A., Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.
 2. Michalska E., Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.
 3. Multiple Criteria Decision Making Vol. 13 (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.
 4. Trzaskalik T., Targiel K. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 364, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Opercyjnych w roku 2017

 1. Dudzińska-Baryła R., Jarek S., Nowak M., Trzaskalik T., Programowanie kwadratowe we wspomaganiu decyzji, Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2017.
 2. Multiple Criteria Decision Making Vol. 12 (2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017
 3. Trzaskalik T. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2017 (10) nr 340. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2016

 1. Trzaskalik T. (red.), Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej. Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2016.
 2. Krzeszowska-Zakrzewska B., Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów. Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2016.
 3. Gluzicka A., Elementy algebry liniowej dla informatyków i ekonometryków. Przykłady i zadania. Wyd. UE w Katowicach, 2016.
 4. Roszkowska E., Wachowicz T., Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji. Wolters Kluwer, 2016.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2015

 1. Kopańska-Bródka D. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 235, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 2. Kopańska-Bródka D. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2015 (2) nr 237. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 3. Multiple Criteria Decision Making Vol. 10 (2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015.
 4. Nowak M., Modelowanie decyzji w zarządzaniu operacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 5. Targiel K.S., Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
 6. Trzaskalik T. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2015 (3) nr 241. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 7. Trzaskalik T. (red.), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  nr 248. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2014

 1. Kopańska-Bródka D. (red.), Studia Ekonomiczne nr 208, Analiza i wspomaganie decyzji. Wyd. UE w Katowicach, 2014.
 2. Multiple Criteria Decision Making Vol. 9 (2014), Wyd. UE w Katowicach, 2014.
 3. Nowak M. (red.) Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów. Difin, Warszawa 2014.
 4. Trzaskalik T. (red.) Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania. PWE, Warszawa, 2014.
 5. Trzaskalik T. (red.) Studia Ekonomiczne nr 178 Modelowanie preferencji a ryzyko'14. Zeszyty naukowe Wydziałowe, Wyd. UE w Katowicach, 2014.

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w roku 2013

 1. Dominiak C., Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 2. Kopańska-Bródka D. (red.), Studia Ekonomiczne nr 135 Analiza i wspomaganie decyzji. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 3. Kopańska-Bródka D. (red.), Metody badań operacyjnych w zadaniach. Problemy liniowe. Wydanie drugie poprawione. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 4. Michalska E., Kopańska-Bródka D. Niezbędnik matematyczny dla studentów I roku studiów ekonomicznych. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 5. Michnik J., Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 6. Multiple Criteria Decision Making Vol. 8 (2013), Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 7. Nowak M. (red.), Studia Ekonomiczne nr 137 Project planning in modern organization. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 8. Wachowicz T., Metody wielokryterialne we wspomaganiu prenegocjacyjnego przygotowania negocjatorów. Wyd. UE w Katowicach, 2013.
 9. Trzaskalik T. (red.) Analiza wielokryterialna. Wybrane zagadnienia. Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2013.
 10. Trzaskalik T. (red.) Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej. Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2013.
 11. Trzaskalik T. (red.) Studia Ekonomiczne nr 163 Modelowanie preferencji a ryzyko’13. Zeszyty naukowe Wydziałowe, Wyd. UE w Katowicach, 2013.

 

Zestawienie pozycji książkowych pracowników Katedry Badań Operacyjnych w latach 1999-2012

 1. Ciupek B. Optymalizacja wyniku technicznego struktury portfela i taryf składek zakładu ubezpieczeń. Fundacja „Warta”,  Warszawa 2001.
 2. Dominiak C. Optymalizacja decyzji w arkuszu kalkulacyjnym. Wyd. AE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych, 2004.
 3. Dudzińska-Baryła R. Optymalizacja decyzji w module SAS/OR. Wyd. AE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych, 2008.
 4. Kopańska-Bródka D. (red.) Algebra liniowa z komputerem. Wyd. UE w Katowicach, Katowice, 2011.
 5. Kopańska-Bródka D. (red.) Metody badań operacyjnych w zadaniach. Problemy liniowe. Wyd. AE w Katowicach, 2006.
 6.  Kopańska-Bródka D.(red.) Metody i zastosowania badań operacyjnych 2000. AE Katowice, 2001.
 7. Kopańska-Bródka D. (red.) Metody i zastosowania badań operacyjnych. Wyd. AE w Katowicach, 2008.
 8. Kopańska-Bródka D. Optymalne decyzje inwestycyjne. Wyd. AE w Katowicach, 1999.
 9. Kopańska-Bródka D.(red.) Wybrane metody badań operacyjnych w zarządzaniu. Przykłady i zadania. Wyd. AE w Katowicach, 2006.
 10. Kopańska-Bródka D. (red.) Wybrane problemy ilościowej analizy portfela akcji. Wyd. AE w Katowicach, 2004.
 11. Nowak M. Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania. Wyd. AE w Katowicach, 2008.
 12. Nowak M. (red.) Metody i zastosowania badań operacyjnych’10. Wyd. UE w Katowicach, 2010.
 13. Nowak M. Symulacja komputerowa w problemach decyzyjnych. Wyd. AE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych, 2007.
 14. Targiel K. Wybrane języki opisu problemów optymalizacyjnych. Wyd. AE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych., 2009.
 15. Trzaskalik T. (red.) Algorytmy genetyczne, ewolucyjne i metaheurystyki. Wybrane zagadnienia. Wyd. AE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2004.
 16. Trzaskalik T. (red) Studia Ekonomiczne nr 96 Modelowanie preferencji a ryzyko’11. Zeszyty naukowe Wydziałowe, Katowice, Wyd. UE, 2011.
 17. Trzaskalik T. (red) Studia Ekonomiczne nr 97 Modelowanie preferencji a ryzyko’12. Zeszyty naukowe Wydziałowe, Katowice, Wyd. UE, 2012.
 18. Trzaskalik T. (red.) Badania operacyjne. Studia ekonomiczne nr 12. Wyd. AE w Katowicach, 2000.
 19. Trzaskalik T. (red.) Badania operacyjne w planowaniu projektów. Wyd. AE w Katowicach, 2009.
 20. Trzaskalik T.(red.), Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP na przykładzie systemu IMPULS5. Wyd. UE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2011.
 21. Trzaskalik T. (red.) Informatyka a współczesne kierunki rozwoju badań operacyjnych. Wyd. AE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych, 2007.
 22. Trzaskalik T. (red.) Metody i zastosowania badań operacyjnych. Wyd. AE w Katowicach, 2004.
 23. Trzaskalik T. (red.) Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. PWE, Warszawa, 2006.
 24. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’99. Część 1 i 2. Wyd. AE w Katowicach, 1999.
 25. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’00. Wyd. AE w Katowicach, 2000.
 26. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’01. Wyd. AE w Katowicach, 2001.
 27. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji w ryzyko’02. Wyd. AE w Katowicach, 2002.
 28. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’03. Wyd. AE w Katowicach, 2003.
 29.  Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji w ryzyko’04. Wyd. AE w Katowicach, 2004.
 30. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’05. Wyd. AE w Katowicach, 2006.
 31. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’06. Wyd. AE w Katowicach, 2006.
 32. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’07. Wyd. AE w Katowicach, 2008.
 33. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’08. Wyd. AE w Katowicach, 2008.
 34. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’09. Wyd. AE w Katowicach, 2009
 35. Trzaskalik T. (red.) Modelowanie preferencji a ryzyko’10. Wyd. AE w Katowicach, 2010
 36. Trzaskalik T. (red..) Multiple Criteria Decision Making’05. Wyd. AE w Katowicach, 2006.
 37. Trzaskalik T. (red.) Multiple Criteria Decision Making’06. Wyd. AE w Katowicach, 2007.
 38. Trzaskalik T. (red.) Multiple Criteria Decision Making’07. Wyd. AE w Katowicach, 2008.
 39.  Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.). Multiple Criteria Decision Making’08. Wyd. AE w Katowicach, 2009.
 40. Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.). Multiple Criteria Decision Making’09. Wyd. AE w Katowicach, 2010.
 41. Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.). Multiple Criteria Decision Making’10-11. Wyd. UE w Katowicach, 2011.
 42. Trzaskalik T., Wachowicz T. (red.). Multiple Criteria Decision Making’12. Wyd. UE w Katowicach, 2012.
 43. Trzaskalik T. (red.) Optymalizacja w praktyce. Wyd. UE w Katowicach, seria Informatyka w badaniach operacyjnych, 2012.
 44. Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa, 2003.
 45. Trzaskalik T. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Wydanie II zmienione. PWE, Warszawa, 2008.
 46. Trzaskalik T. (red.) Wybrane zagadnienia zarządzania projektami. Wyd. AE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2005.
 47. Trzaskalik T., Michnik J. (red.) Multiple Objective and Goal programming. Recent Developments. Physica-Verlag. A Springer-Verlag Company. Heidelberg, New York, 2002.
 48. Тшаскалик Т.Введение в исследование операций с применением компьютера. Горячая линия–Телеком, Москва, 2009.
 49. Wachowicz T. e-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie. Wyd. AE w Katowicach, seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, 2006.

Najnowsze publikacje

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

Seria Informatyka w Badaniach Operacyjnych

Multiple Criteria Decision Making

Modelowanie Preferencji a Ryzyko

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Publikacje pracowników Katedry Badań Operacyjnych

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3