Badania naukowe

Badania naukowe

  • Komunikacja marketingowa polskich przedsiębiorstw na rynkach zintegrowanej Europy-kierownik projektu prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak (2011-2012)
  • Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - kierownik projektu prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak (2013-2015)
  • Technologie mobilne w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - kierownik projektu prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak (2016 -2018)
  • Media społecznościowe w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw i instytucji - od  roku 2019 - kierownik projektu dr hab. Zbigniew Spyra