Dydaktyka

Wykaz przedmiotów wykładanych przez pracowników katedry:

 • Analiza skuteczności komunikacji
 • Badania marketingowe
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
 • Badania marketingowe w kulturze i turystyce kulturowej
 • Badania marketingowe rynku usług
 • Badania opinii publicznej i konsumentów
 • Badania postaw etycznych biznesmenów
 • Badanie procesów komunikacyjnych organizacji
 • Badania skuteczności komunikacji w organizacji
 • Badania rynku turystycznego
 • Badanie międzynarodowych rynków turystycznych
 • Etyka i społeczna odpowiedzialność naukowca
 • Etyka zawodowa
 • Internet w marketingu
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Komunikacja wewnętrzna organizacji
 • Kształtowanie relacji w kanałach dystrybucji
 • Marketing
 • Marketing internetowy
 • Marketing na rynku prasowym
 • Marketing wydawniczy
 • Metody badania i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa
 • Narzędzia informatyczne w komunikacji
 • Nowoczesny marketing
 • Promocja w mediach tradycyjnych i cyfrowych
 • Przedsiębiorczość w organizacjach medialnych
 • Public i media relations w organizacji usług publicznych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Strategie komunikacyjne organizacji
 • Zachowania nabywców na rynku instytucjonalnym
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa

 

Przedmiot Badania marketingowe stanowi podstawę metodyczno-narzędziową wykorzystywaną w podstawowych obszarach decyzji i działań marketingowych. Prowadzony zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń warsztatowych. Warsztaty umożliwiają studentom zdobycie umiejętności w projektowaniu i prowadzeniu badań.


Wykłady i ćwiczenia z pozostałych przedmiotów specjalnościowych mają na celu pogłębienie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności zastosowań technik i metod badań marketingowych użytecznych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz szeroko pojętym otoczeniu. Poszerzają również wiedzę studentów z zakresu specyfiki marketingu w wybranych dziedzinach. Praktyczne umiejętności marketingowe studenci zdobywają rozwiązując samodzielnie studia przypadków i realizując własne projekty badawcze.