Informacja wstępna

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych powstała w 1992r. na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  Jej pierwszym i wieloletnim kierownikiem była prof. dr hab. Józefa Kramer.
Od 1 listopada 2008 roku funkcję kierownika Katedry pełni prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak. Od stycznia 2009r. Katedra funkcjonuje w strukturze Wydziału Informatyki i Komunikacji, a od 2015r. wchodzi w skład Instytutu Zarządzania Wiedzą i Komunikacją działającego w ramach WIiK.