Informacja wstępna

 

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych powstała w 1992r. na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jej pierwszym i wieloletnim kierownikiem była prof. dr hab. Józefa Kramer. Od 1 listopada 2008 roku funkcję kierownika Katedry pełni prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak. Od 2019 r. Katedra funkcjonuje w strukturze Kolegium Informatyki i Komunikacji.