Aktualności

Urząd Statystyczny w Katowicach opublikował opracowanie pt. "Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2020-2021", które jest publikacją wydawaną co dwa lata. W tegorocznym opracowaniu zamieszczono rozdział przygotowany przez pracownika Katedry,... [Więcej]
W dniach 16-18 listopada 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "VII Wrocław Conference in Finance WROFIN 2022". Organizatorem konferencji była Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we... [Więcej]
W dniach 7-9 listopada 2022 r. odbyła się jubileuszowa, 40. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MSA2022, której organizatorem była Katedra Metod Statystycznych (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas trzydniowych obrad... [Więcej]
20 października obchodzony jest Europejski Dzień Statystyki. Europejski Dzień Statystyki uchwalony został z inicjatywy Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (ESAC) oraz przy wsparciu członków Europejskiego Systemu Statystycznego i... [Więcej]
Dnia 14 października 2022 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia edukacji Narodowej, podczas której odznaczono oraz nagrodzono pracowników naszej Uczelni. W tym roku Nagrody Rektora za 2021 rok otrzymali dwaj pracownicy Katedry: prof. dr hab.... [Więcej]
11 października 2022 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja naukowa pt. "Ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych w Polsce" zorganizowana w ramach III Kongresu Demograficznego. Organizatorami konferencji byli: Wojewoda... [Więcej]
Dnia 6 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23. Podczas uroczystości prezes Głównego Urzędu Statystycznego - dr Dominik Rozkrut - wręczył Honorowe Odznaki za Zasługi dla Statystyki Rzeczpospolitej Polskiej.  ... [Więcej]
Dnia 6 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23. Podczas uroczystości wręczono szereg wyróżnień dla pracowników oraz studentów i doktorantów naszej Uczelni. Jedno z nich, przyznane przez firmę StatSoft Polska... [Więcej]
W dniach 14-16 września 2022 r. na University of Naples Fedreico II w Neapolu (Włochy) odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej "European Conference on Data Analysis - ECDA2022". Tegoroczna ECDA2022 była organizowana wspólnie... [Więcej]
W dniach 7-8 września 2022 r. odbyła się XXXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXVI Konferencja Taksonomiczna). Organizatorem Konferencji była Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w... [Więcej]