Konferencja Narodowego Banku Polskiego o/Katowice z udziałem pracownika Katedry

Dnia 24 maja 2022 r. w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyła się konferencja dotyczące rynku nieruchomości w województwie śląskim. Organizatorem spotkania był Narodowy Bank Polski o/Katowice.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezydenci Miast Katowice, Bytom, Zabrze, Jaworzno, a także inwestorzy i prezesi kluczowych firm powiązanych z rynkiem nieruchomości.

Do udziału w spotkaniu został zaproszony pracownik Katedry, dr hab. Dominik Krężołek, który przedstawił referat na temat "Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim w świetle danych statystycznych". W swoim wystąpieniu zaprezentowała najnowsze informacje dotyczące struktury rynku nieruchomości na terenie województwa śląskiego (w tym dane NSP2021) oraz przedstawił perspektywy rozwoju rynku w dwuletnim horyzoncie czasowym.

Dr hab. Dominik Krężołek reprezentował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Urząd Statystyczny w Katowicach, z którym współpracuje jako główny specjalista.