Pracownicy Katedry uczestnikami Konferencji Zakopiańskiej 2022

W dniach 9-12 maja 2022 r. w Zakopanem odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat "Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-Gospodarczych". Organizatorami Konferencji byli Katedra Statystyki, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

W obradach, które trwały od 10 do 12 maja, uczestniczyli pracownicy Katedry prezentując referaty na temat:

  • Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot: „Wpływ kapitału ludzkiego na modelowanie dywidendy długowieczności”,
  • Dr hab. Dominik Krężołek, prof. UE: „Jednowskaźnikowe semiparametryczne modele ekonometryczne i ich zastosowanie w analizie ryzyka dla wybranych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie”

Pani Profesor przewodniczyła także sesji pt. „Modelling economic processes”.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć pod linkiem.