Pracownik Katedry członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma "The Journal of Future Robot Life"

Miło nam poinformować, że dr hab. Dominik Krężołek został zaproszony do Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego "Journal of Robot Life".

W czasopiśmie publikowane są prace z zakresu informatyki, programowania, sztucznej inteligencji oraz metod matematyczno-statystycznych wykorzystywanych do oceny wpływu nowoczesnych technologii na automatyzację działań człowieka poprzez tworzenie robotów oraz na potencjalne relacje i interakcje pomiędzy ludźmi a robotami.

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć tutaj.