Seminarium naukowe SIDVRA2022

Dnia 28 czerwca 2022 r. odbyło się ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Statistics for Innovations: Data Visualization and Risk Analysis SIDVRA2022", którego organizatorem jest Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej. Była to już czwarta edycja Seminarium, które stanowi platformę dla współpracy naukowców, praktyków i środowisk akademickich w celu przedstawienia i omówienia pomysłów, wyzwań i potencjalnych rozwiązań w zakresie techniki analizy i wizualizacji danych niezbędnych w procesie zarządzania ryzykiem.

Podczas Seminarium Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi innowacjami badawczymi w zakresie zarządzania dużymi zbiorami danych, wizualizacji danych oraz zarządzania ryzykiem. Dyskutowali także, na temat wpływu tych innowacje na intensywne przetwarzanie danych i odkrywanie wiedzy, a także poznają krytyczne problemy związane z tworzeniem kompletnych rozwiązań.

Organizacja Seminarium połączona była z obchodami 10-lecia utworzenia Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej, a tym samym uroczystym posiedzeniem Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział Katowice. Gościem specjalnym Seminarium był Pan prof. dr hab. Józef Stawicki (Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), który przedstawił wykład nt. "Pojęcie ryzyka w wybranych nurtach ekonomii".

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, znaleźli się m.in. Pan prof. dr hab. Maciej Nowak, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Pani Aurelia Hetmańska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Szczegółowy program Seminarium można znaleźć tutaj.