Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe

Główne obszary badań i tematy projektów badawczych

Pracownicy Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej prowadzą badania naukowe w ramach badań statutowych, własnych oraz grantach.

Pracownicy Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej uczestniczyli w następujących grantach:

 • Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym
 • Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej
 • Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
 • Zastosowanie rozkładów stabilnych w analizie ryzyka inwestycyjnego
 • Odporne metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego

Badania statutowe koncentrowały się na wielowymiarowych metodach statystycznych i ich zastosowaniach w analizie i zarządzaniu ryzykiem na rynku kapitałowym i towarowym rynku energii elektrycznej:

 • 'Modelowanie złożonych zbiorów danych i analiza ryzyka. Etap III.', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2020
 • 'Modelowanie złożonych zbiorów danych i analiza ryzyka. Etap II.', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2019
 • 'Modelowanie złożonych zbiorów danych i analiza ryzyka. Etap I.', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2018
 • 'Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka. Etap III.', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2017
 • 'Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka. Etap II.', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2016
 • 'Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka. Etap I.', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2015
 • 'Stochastyczne modelowanie i analiza ryzyka', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2012 - 2014
 • 'Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2011
 • 'Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka. Część III', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2010
 • 'Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka. Część II', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2009
 • 'Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka. Część I', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2008
 • 'Wielowymiarowe statystyczne metody analizy ryzyka i zjawisk demograficznych. Część III', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2007
 • 'Wielowymiarowe statystyczne metody analizy ryzyka i zjawisk demograficznych. Część II', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2006
 • 'Wielowymiarowe statystyczne metody analizy ryzyka i zjawisk demograficznych. Część I', kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2005
 • 'Statystyczne metody analizy ryzyka', kierownik projektu prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, Katowice 2004

Pracownicy Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej uczestniczyli w badaniach własnych zespołowych w ramach współpracy międzykatedralnej oraz międzynarodowej:

 • Wybrane problemy wielokryterialnego wspomagania decyzji
 • Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw

Badania indywidualne realizowane przez pracowników Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej:

 • Rynek metali na świecie - analiza ryzyka w ujęciu wielowymiarowym - dr Dominik Krężołek (2018)
 • Wielowymiarowe modele ryzyka inwestycyjnego na wybranych rynkach metali - dr Dominik Krężołek (2017)
 • Pomiar ryzyka ekstremalnego w inwestycjach na rynku metali - ujęcie nieklasyczne - dr Dominik Krężołek (2016)
 • Analiza ryzyka inwestycyjnego na rynku metali nieżelaznych i szlachetnych - dr Dominik Krężołek (2015)
 • Zastosowanie odpornych metod do szacowania parametrów modelu umieralności Lee-Cartera - mgr Anna Ojrzyńska (2015)
 • Metody przestrzennej teorii wartości ekstremalnych - dr Justyna Majewska (2014)
 • Nieklasyczne miary ryzyka inwestycji na rynku metali - dr Dominik Krężołek (2014)
 • Ocena ryzyka demograficznego starzenia się społeczeństwa - mgr Anna Ojrzyńska (2014)
 • Szacowanie trwania życia w zdrowiu z wykorzystaniem sumarycznych miar stanu zdrowia - mgr Anna Ojrzyńska (2013)
 • Aplikacja metod stochastycznych  na rynek energii elektrycznej. Cz. I, - dr Alicja Ganczarek-Gamrot
 • Aplikacja metod stochastycznych  na rynek energii elektrycznej. Cz. II - dr Alicja Ganczarek-Gamrot
 • Aplikacja metod stochastycznych  na rynek energii elektrycznej. Cz. III - dr Alicja Ganczarek-Gamrot
 • Ryzyko na rynku energii elektrycznej – dr Alicja Ganczarek-Gamrot
 • Analiza wielowymiarowych szeregów czasowych z wybranych rynków energii elektrycznej – dr Alicja Ganczarek-Gamrot
 • Nieklasyczne metody estymacji w analizie ryzyka inwestycyjnego – dr Agnieszka Orwat-Acedańska
 • Estymacja zmienności metodami odpornymi - mgr Justyna Majewska
 • Ocena efektywności oszacowań miar ryzyka z wykorzystaniem alternatywnych metod regresji- mgr Przemysław Jeziorski

Praca naukowo zaowocowała promocją dwóch prac doktorskich:

 • Zastosowanie rozkładów stabilnych w analizie ryzyka inwestycyjnego - dr Dominik Krężołek
 • Odporne metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego - dr Justyna Majewska
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3