Aktualności

Miło na poinformować, że mgr Magdalena Kawecka otrzymała nagrodę główną w konkursie organizowanym przez firmę StatSoft Polska na najlepszą pracę magisterską napisaną przy wykorzystaniu oprogramowania Statistica. Promotorem pracy zatytułowanej... [Więcej]
W dniu 16 grudnia 2021 r. Kierownik Katedry, Pani prof. dr hab. Grażyna Trzpiot została wyróżniona przez Panią Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celinę Olszak za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz wzmacniania... [Więcej]
Kierownik Katedry - prof. dr hab. Grażyna Trzpiot była uczestnikiem Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 - Internet Governance Forum Poland, który odbywał się w dniach: 07-10.12.2021 w Katowicach. IGF (Internet Governance Forum) to międzynarodowe... [Więcej]
W dniach 8-10 listopada 2021 r. odbyła się XXXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna 2021 (Multivariate Statistical Analysis 2021). Organizatorem konferencji była Katedra Metod Statystycznych na Wydziale... [Więcej]
Dnia 29 września br. odbyło się posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej. Rada jest organem opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań statystycznych działającym przy Prezesie GUS. Rada opiniuje i rekomenduje prace metodologiczne zapewniające... [Więcej]
W ofercie Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pojawiła się nowa publikacja pt. "Postpandemiczne miasta - zagrożenia i szanse". Autorami pracy są Pan prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Kierownik Katedry Logistyki Społecznej) oraz Pani... [Więcej]
W dniu 27 września br. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "VII Konferencja Naukowa Logistyka 2021. Logistyka w okresie zmiany paradygmatów zarządzania." Ze względów bezpieczeństwa pandemicznego konferencja miała formę online. Jednym z... [Więcej]
W dniach 16-17 września 2021 dr Justyna Majewska uczestniczyła w 24th Dynamic Econometrics Conference organizowanej wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu George'a Washingtona, H. O. Stekler Research Program on Forecasting oraz Timberlake... [Więcej]
W dniach 8-10 września odbyła się XXX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, którą w tym roku zorganizowano zdalnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Podczas trzydniowych obrad swoje referaty przedstawili pracownicy... [Więcej]
Dnia 7 września 2021 r. odbyła się konferencja organizowana przez International Federation of Classification Societies (Międzynarodową Federację Towarzystw Klasyfikacyjnych). Konferencja odbyła się zdalnie, a wśród gości zaproszonych do wygłoszenia... [Więcej]