Aktualności

Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot oraz dr Agnieszka Orwat-Acedańska wygłszają referat na Joint Annual Conference of the German Association for Pattern Recognition (DAGM) and the German Classification Society (GFKL), która odbyła się w dniach... [Więcej]
Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot wygłasza referat na Conference on Energy and Future Information Technology pt.: Risk on Polish Energy Market – branch profile of risk. Konferenacja odbyła się na AGH Kraków w dniach 14-15.10.2011 r. [Więcej]
Prof. zw. dr hab Grażyna Trzpiot uczestniczy w V Konferencji Nukowej im. Aleksandra Zeliasia: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, która odbyła się w Zakopanem w dniach 10-13 maj 2011 roku. [Więcej]
Prof. zw dr hab. Grażyna Trzpiot oraz mgr Justyna Majewska uczestniczą i wygłaszają prezentację w Workshop on Copula Models and Dependence w dniach 6-9 czerwiec 2011 roku w Montrealu [Więcej]
Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot uczestniczy w 58th World Statistics Congress, który odbył się w International Statistical Institute (ISI) w dniach 20-26 sierpień 2011 roku. [Więcej]
Mgr Justyna Majewska otrzymuje grant promotorski: Odporne metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego [Więcej]
Pracownicy Zakładu: prof. zw. dr hab Grażyna Trzpiot, dr Alicja Ganczarek-Gamrot, dr Agnieszka Orwat-Acadańska, mgr Justyna Majewska  na Konferencji Modelowanie Preferencja a Ryzyko 2011, która odbyła się w kwietniu 2011 roku w Ustronu wygłaszają... [Więcej]
Mgr Dominik Krężołek otrzymuje grant promotorski: Zastosowanie rozkładów stabilnych w analizie ryzyka inwestycyjnego [Więcej]
14 grudnia 2009 r. Agnieszka Orwat uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Metody statystyki finansowej w zarządzaniu portfelem aktywów długoterminowych [Więcej]
W dniu 10 lutego 2010 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. Grażyna Trzpiot została wybrana Wiceprezesem PTS na bieżącą kadencję. [Więcej]