Aktualności

W dniach 6-7 września 2021 r. odbyło się XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, którego organizatorem była Katedra Ekonometrii i Statystyki (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)... [Więcej]
Dnia 10 sierpnia br. gościem porannej audycji "Rozmowa poranka" w radiu EM był pracownik Katedry oraz kierownik Działu Analiz i Opracowań Statystycznych Urzędu Statystycznego w Katowicach - dr hab. Dominik Krężołek. W audycji poruszono problem... [Więcej]
W dniach 6-15 lipca br. odbyło się kolejne, coroczne Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (High-level Political Forum – HLPF) pod auspicjami ECOSOC (Economic and Social Council). Wydarzenie było okazją do dokonania przeglądu wdrażania Agendy 2030 na... [Więcej]
W dniu 6 maja 2021 dr Justyna Majewska uczestniczyła w konferencji Federal Forecast Conference nt. Forecasting in the Presence of Missing Data. Konferencja organizowana corocznie przez Federal Forecasters Consortium w Waszyngtonie w ramach programu... [Więcej]
W dniu 7 lipca br. odbyło się ogólnopolskie szkolenie pt. "Introduction to Business Intelligence in Public Statistics (Power BI)" organizowane przez Główny Urząd Statystyczny. Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników z oprogramowaniem Power BI... [Więcej]
W dniach 10-11 czerwca br. odbyła się Konferencja pt. "Łódzkie Dni Gerontologii 2021", której organizatorem był Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego. W obradach uczestniczyła Kierownik Katedry, Pani prof. dr hab. Grażyna Trzpiot... [Więcej]
Dnia 9 czerwca br. odbyło się Seminarium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Forum Jakości 2021. Celem seminarium była dyskusja na temat zmian w szkolnictwie wyższym w okresie pandemii wirusa SARS-Cov-2 w perspektywie krótko i długookresowej. W obradach... [Więcej]
Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pracowników Katedry pod redakcją naukową Pani prof. dr hab. Grażyny Trzpiot - monografia pt. "Modeling of complex data sets and risk analysis". Niniejsza monografia jest wynikiem badań... [Więcej]
Dnia 20 maja 2021 r. Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomiznego w Katowicach, na podstawie opinii Komisji habilitacyjnej podjął uchwałę nr 43/2020/2021 o nadaniu dr. Dominikowi Krężołkowi stopnia doktora habilitowanego w... [Więcej]
Dnia 20 maja 2021 r. odbyło się międzynarodowe webinarium zorganizowane przez European University Association na temat: "Covid-19 and internal quality assurance: lessons learnt and what's to come".  Webinarium skupi się na tym, jak wewnętrzne... [Więcej]