Przejdź do menu Przejdź do treści

1. Edukacja dla rozwoju badań i innowacji

Finansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG (działanie Rozwój Polskich Uczelni)

Okres realizacji: 01.04.2014 – 30.11.2015

Kierownik projektu w UE Katowice: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

Osoba kluczowa w projekcie: dr Justyna Majewska

W ramach projektu opracowany zostanie program i metody nauczania na specjalności dotyczącej zarządzania projektami B+R, innowacyjnymi i transferem wiedzy, zgodny z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. W odpowiedzi na oczekiwania studentów, powstanie również program praktyk studenckich, umożliwiający włączenie ich w prace zespołów badawczych i biur wsparcia badań, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Kompleksową realizację projektu zapewnią badania ilościowe i jakościowe, analizujące potrzeby przyszłych pracodawców oraz  konsultacje z przedstawicielami uczelni partnerskich w Norwegii.

Strona projektu: www.projektynorweskie.edp.org.pl

 

2. Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich 

Finansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG (działanie Współpraca instytucjonalna)

Okres realizacji: 01.04.2014 – 31.05.2015

Kierownik projektu w UE Katowice: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

Osoba kluczowa w projekcie: dr Justyna Majewska

Projekt „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich” ma na celu zbudowanie polsko-norweskiej płaszczyzny współpracy badawczej, poprzez opracowanie modelowego rozwiązania, związanego z zarządzaniem projektami badawczymi i transferem wiedzy dla polskich uczelni.

Zainteresowani współpracą partnerzy podpisali list intencyjny, powołując tym samym ogólnopolską „Sieć wspierania badań i transferu wiedzy”, której celem jest wspólne podejmowanie działań związanych z organizacją warsztatów, seminariów oraz innych form szkoleń mających na celu podnoszenie kompetencji badaczy w obszarze metodologii badań czy zarządzania projektami badawczymi. Wiedza czerpana z doświadczeń University of Bergen pozwoli na określenie i opracowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu projektem, umożliwiając równoczesne wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych.

Strona projektu: www.projektynorweskie.edp.org.pl

 

3. Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki

Projekt ten Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach realizował od maja 2010r. do lutego 2013r. w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Lider), Stowarzyszeniem Edukacja dla Przedsiębiorczości, Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Szczecińskim, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Stowarzyszeniem „Project Management Polska”.

Realizacja projektu wynikała z konieczności powiązania sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką oraz potrzeby podnoszenia kwalifikacji osób w niej zatrudnionych w zakresie zarządzania interdyscyplinarnymi projektami badawczymi, realizowanymi przy współudziale przedsiębiorstw, komercjalizacji wyników badań i umiejętności reorientacji na potrzeby gospodarki.

W tym celu pracownicy sektora B+R odbyli  bezpłatne studia podyplomowe, w ramach których, oprócz wykładów dotyczących zarządzania projektami i komercjalizacji ich wyników, odbyły się warsztaty z przedsiębiorcami wdrażającymi wyniki badań oraz z krajowymi i zagranicznymi koordynatorami projektów badawczych. Ponadto, słuchacze odwiedzili park technologiczny, gdzie zorganizowano panele dyskusyjne przy uczestnictwie przedstawicieli firm, które mają swoje siedziby na terenie takiej specjalnej strefy.  Po zdaniu egzaminu (bezpłatnego dla uczestników projektu), absolwenci otrzymali certyfikat „Project Managera poziom D” – w ramach certyfikacji prowadzonej przez SPMP/IPMA.

Strona projektu: www.zpb.edu.org.pl

Członek Komitetu Sterującego: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

Specjalista ds. logistyki, sprawozdawczości i rozliczeń: mgr Justyna Majewska

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca