Monografie, podręczniki, skrypty

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2022
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2022
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2021
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2021
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2020
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2020
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2020
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2020
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019
Grzegorz Kończak, Grażyna Trzpiot, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018
Red. Nauk. Grażyna Trzpiot, "Statystyka a Data Science", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017
Grażyna Trzpiot, Justyna Majewska
"Odporne metody statystyczne z programem R"
Red. nauk. Grażyna Trzpiot, "Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015
Dominik Krężołek, "Rozkłady alfa-stabilne. Zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014
Alicja Ganczarek-Gamrot, "Analiza szeregów czasowych", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014
Red. Nauk. Grażyna Trzpiot, "XLStat w analizie danych", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014
Red. Nauk. Grażyna Trzpiot, "R Excel w analizie danych", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014
Red. Nauk. Grażyna Trzpiot, "Wybrane elementy statystyki odpornej", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013
Red. Nauk. Grażyna Trzpiot, "Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka", Zeszyty Naukowe Wydziałowe 162, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013
Red. Nauk. Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot, "Demograficzne uwarunkowania statystyki społecznej", Zeszyty Naukowe Wydziałowe 175, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013
Alicja Ganczarek-Gamrot, "Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013
Grażyna Trzpiot, "Statystyczna analiza decyzji", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011
Red. Nauk. Grażyna Trzpiot, "Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010