Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek: Informatyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac  
Studia stacjonarne II stopnia
dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot, prof. UE 

Problematyka: zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w analizie zjawisk społecznych, ekonomicznych i finansowych; modelowanie i prognozowanie zjawisk o różnej częstotliwości obserwowania; pomiar i analiza ryzyka z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych i ekonometrycznych

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach marketingowych
 • Prognozowanie cen (zmienności) kursów akcji z wykorzystaniem liniowych i nieliniowych modeli autoregresyjnych
 • Estymacja ryzyka zmiany popytu na wybranym rynku towarowym
Studia niestacjonarne II stopnia
dr hab. Dominik Krężołek

Problematyka: wybrane zagadnienia związane z pomiarem ryzyka na rynkach towarowych modelowanie wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych analiza danych jakościowych (m.in. kwestionariusze ankietowe) wielowymiarowa analiza danych tematyka Big Data i Data Science

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Trading algorytmiczny j jego implementacja na danych giełdowych z wykorzystaniem języka Python
 • Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego na rynku walutowym
 • Budowa indywidualnych narzędzi do analizy Big Data z wykorzystaniem platformy ElasticSearch
 • Nieklasyczne metody regresji. Teoria i zastosowania w ekonomii

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac  
Studia stacjonarne I stopnia
dr Agnieszka Orwat-Acedańska  

Problematyka: wielowymiarowa analiza danych finansowych i makroekonomicznych; analiza zjawisk demograficznych w Polsce i Europie; analiza i pomiar ryzyka finansowego na polskim rynku kapitałowym; zastosowania metod analiz danych w środowiskach Statistica, R, Excel, XLStat.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Statystyczna analiza krajów członkowskich Unii Europejskiej pod względem wybranych wskaźników dobrobytu
 • Analiza głównych składowych w modelowaniu czynników determinujących liczbę mieszkań na polskim rynku nieruchomości
 • Modelowanie i prognozowanie wartości cen energii na polskim Rynku Dnia Następnego
 • Analiza demograficzna wybranych regionów Polski
 • Analiza porównawcza wybranych województw pod względem bezrobocia i procesów z nim związanych

Studia niestacjonarne I stopnia
dr Justyna Majewska

Problematyka: metody eksploracji danych metody oceny jakości danych (imputacja danych, obserwacje odstające) algorytmy uczenia maszynowego (nadzorowanego i nienadzorowanego) modele wyjaśniające zjawiska i prognozujące 

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Analiza aplikacji mobilnych na platformie APP STORE
 • Zastosowanie regresji logistycznej do identyfikacji czynników wpływających na śmiertelność w wyniku wirusa SARS-COV-2 z wykorzystaniem środowiska R
 • Wykorzystanie metody wzmacniania gradientowego w credit scoringu
 • Wpływ inwestycji w przemysł nowej technologii na wydajność pracy z wykorzystaniem podejścia panelowego

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3