Value Miners - Koło Naukowe Data Science

"Value Miners - Koło Naukowe Data Science", zwane dalej Value Miners jest kołem naukowym działającym przy Katedrze Demografii i Statystyki Ekonomicznej (Wydział Informatyki i Komunikacji) pod opieką naukową dr Dominika Kężołka.

Funkcjonujemy w strukturach Uniwersytetu Ekonomicznego na podstawie formalnej decyzji JM Rektora, wydanej dnia 24 kwietnia 2017 r.

Value Miners jest inicjatywą naukowo-badawczą skierowaną do młodych i ambitnych Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zainteresowanych metodami i narzędziami wydobywania wiedzy z danych. Głównym celem działalności Koła jest wymiana doświadczeń i tworzenie bazy wiedzy dotyczących nowoczesnych i oryginalnych metod i narzędzi analiz dużych zbiorów danych, często niestrukturalnych za pomocą metod i technik, które nie są powszechnie wykorzystywane w praktyce biznesowej, przede wszystkim ze względu na brak ekspertów w tej dziedzinie.

Koło Value Miners działa na zasadzie realizowania różnych projektów, autorskich oraz zewnętrznych. Członkowie Koła uczestniczyli w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Statistics for Innovation: Data Visualization and Risk Analysis (SIDVRA), którego organizatorem jest Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W czasie obrad zaprezentowano referat pt. "Atrakcyjność miasta Katowice - podejście wizualne", który jest wynikiem zaawansowanej, wielowymiarowej analizy statystycznej wybranych czynników, które mogą wpływać na atrakcyjność inwestycyjną Katowic, wspieranych odpowiednimi autorskimi rozwiązaniami z zakresu IT.

W najbliższej przyszłości planowane jest nawiązanie bliższej współpracy z obszarem biznesu (rozmowy są na etapie finalizacji) co będzie skutkowało kolejnymi projektami, publikacjami oraz uczestnictwem w seminariach i konferencjach popularyzujących Data Science jako naukę oraz jej praktyczne zastosowania.

Spotkania Członków Value Miners odbywają się raz na dwa tygodnie we wtorki B, o godzinie 17.00. Sala jest zmienna, ale wszelkie informacje wymieniane są na bieżąco na naszym profilu na Facebook'u.

Dla zainteresowanych link tutaj.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy lubią pracować z danymi, mają umysł analityczny i szeroko rozumiane zdolności hakerskie. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe, czyli wiedza ekspercka, w różnym obszarze.

Pamiętajmy, Data Science funkcjonuje wszędzie tam, gdzie są dane...!!