Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Katarzyna Walotek-Ściańska laureatką programu stażowego PAIP

  

Dr Katarzyna Walotek-Ściańska, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego, została beneficjentką projektu stażowego realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (biuro w Krakowie) „Nauka i biznes to dobre połączenie”. Jego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy pracownikami nauki i biznesu, czemu mają służyć staże pracowników naukowo - dydaktycznych uczelni wyższych w małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny  Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw), realizowanego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.    Dr Katarzyna Walotek-Ściańska opracowała dla średniego przedsiębiorstwa DTS Sp. z o.o. Sp. k. w Krakowie innowacyjną strategię marketingową w oparciu o social media.

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca