O nowych mediach na Forum Dyrektorów

W dniu 14.09.2015 roku dr Katarzyna Walotek-Ściańska, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Nowych Mediów, na Forum Dyrektorów Teatrów Województwa Śląskiego zaprezentowała wyniki, przeprowadzonych przez siebie badań, dotyczących obecności teatrów w mediach społecznościowych (opublikowanych
w monografii „Teatry publiczne w województwie śląskim a social media”).  

Na zaproszenie dyrekcji Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej na konferencji prasowej (podsumowującej projekt digitalizacji i cyfryzacji archiwum) dr Walotek-Ściańska wygłosiła wykład o potencjale mediów społecznościowych dla konsumpcji kulturalnej oraz oczekiwaniach młodego pokolenia od profili instytucji kultury.