Pracownicy katedry

 

W dniach 24 - 26 listopada 2014r. dr Katarzyna Walotek-Ściańska i prof. dr hab Dariusz Rott, współpracownik katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów byli uczestnikami programu Erasmus + Staff Mobility for Teaching. Celem wyjazdu była działalność dydaktyczna oraz nawiązanie bliższej współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu w Nitrze. Wzięli udział w panelu dyskusyjnym poświęconym digitalizacji w komunikacji masowej.

Prof. dr hab Dariusz Rott został także zaproszony do Rady Naukowej Konferencji (Ko)media, organizowanie przez Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze we współpracy z Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyższą Szkołą Finansów i Administracji w Pradze i Europejską Akademią Mediów, Marketingu i Zarządzania. Dr Katarzyna Walotek-Ściańska pracowała w Komitecie Organizacyjnym Konferencji.