Pracownik Katedry

Prof. UE dr hab. Zbigniew Widera wziął udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami”. Tematyka zarządzania firmami rodzinnymi, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, znaczenie komunikacji i na jej tle decyzji konsumentów to kilka obszarów, w których prezentowali swoje artykuły doktoranci, poddając się prezentowanej na konferencji ocenie recenzentów. Nasz pracownik był jednocześnie członkiem rady naukowej konferencji.