Pracownik Katedry w Komisji Naukowej Oddziału PAN w Katowicach

Dr Katarzyna Walotek-Ściańska, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów została powołana na Członka Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach) na okres 2015-2018.