Wyróżnienia

Pani mgr Aleksandra Fudala- Barańska (kategoria asystenci) List Gratulacyjny za prace dydaktyczną wyróżnioną przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach 2016