Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów koncentruje swoją działalność naukową na analizie zagadnień dotyczących mediów i komunikacji społecznej w kontekście ekonomicznej, społecznej, kulturowej i aksjologicznej rzeczywistości XX i XXI wieku. Badania prowadzone są na styku nauk humanistycznych, społecznych i informatyki, dotyczą m.in. analizy argumentacji i dyskursu, historii i ontologii mediów, genologii multimedialnej, analizy komunikowania politycznego, relacji media – religia. Zainteresowania naukowe poszczególnych badaczy koncentrują się głównie na zarządzaniu komunikacją, projektowaniu komunikacji wizualnej i narracji, analizie działań promocyjnych i strategii marketingowych wykorzystywanych przez instytucje kultury i organizacje medialne, studiach nad wykorzystaniem ICT w lokalnym dialogu obywatelskim. Badane jest również uczestnictwo studentów w kulturze za pośrednictwem starych i nowych mediów oraz ich postawy i wyznawane wartości.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3