Kontakt

Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
Budynek A, pok. 203

+48 32 257-7981
katedra.dziennikarstwa@ue.katowice.pl

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice