Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

 •  „Agora czy jarmark? Raport z badania potencjału deliberacyjnego lokalnych forów internetowych na przykładzie łódzkiej sekcji forum portalu Gazeta.pl". Nowe media - między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, Marek Jeziński, Anna Seklecka i Łukasz Wojtkowski (red.), Toruń: Wydawnictwo UMK, 2014, s. 49-68.
 • „Anonimowość sieciowego dyskursu a problem egalitarności i autonomiczności obywatelskiej deliberacji w Internecie”.  (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, Jerzy Gołuchowski, Dorota Konieczna, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak (red.), CeDeWu.pl, 2014, s. 367-386.  
 •  “The role of micro-regional editions of Gazeta Wyborcza in the mobilization of local communities”. Local and Regional Media - Democracy and Civil Society Shaping Process , Ilona Biernacka-Ligięza i Lesław Koćwin (red.), Nowa Ruda: Wydawnictwo MARIA, 2011, s. 463-480.
 •  “Local internet media: Their contribution to the process of the development of civil society in Poland”. New Media (Studies), Katarzyna Kopecka-Piech i Aleksander Woźny (red.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 65-76.
 • „Wyzwania i szanse dla współczesnej polskiej prasy lokalnej”. Global Media Journal. 1/2009, 81-102.  
 •  “Gazeta Wyborcza - An Alternative to The Local and Regional Press? A Report on the Range of Thematic Interest of Cracow, Katowice, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warsaw and Wrocław Supplements to Gazeta Wyborcza”. International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 8/2008, s. 101-129.
 • „Gazeta Wyborcza alternatywą dla prasy lokalnej i regionalnej? Raport z badania zasięgu zainteresowania tematycznego katowickiego, krakowskiego, łódzkiego, poznańskiego, stołecznego, trójmiejskiego i wrocławskiego dodatku do Gazety Wyborczej”. Global Media Journal. 1/2007, s. 56-83.  

w druku:

 •  „Rola ICT w rozwoju lokalnego dialogu obywatelskiego”. Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, Mariusz Sienkiewicz (red.), Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, 2014.
 • „W krzywym zwierciadle. Wizerunek Górnego Śląska w przekazie wybranych mediów ogólnopolskich”. Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach. Aleksandra Pethe, Marek Łuczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014.
 • „Grupa Pewnych Osób jako przykład nieformalnego lokalnego ruchu społecznego internautów”. Medialne zmiany, Katarzyna Kopecka-Piech (red.), PTKS, 2015.

  

 

Opublikowane tłumaczenia

 •  Greenblatt, S., C. Mee. Cardenio. Tłum. K. Kujawińska Courtney et al. Warszawa: Instytut Teatralny, 2010.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3