Przejdź do menu Przejdź do treści

Druki zwarte:

 1. R. Śpiewak, „Gazeta Katolicka. Pismo Duchowieństwa i ludu polskiego na Śląsku” 1896-1910. Studium historyczno-doktrynalne. Kraków 2006.

Artykuły:

 1. R. Śpiewak, Fenomenologiczna teoria pytań Romana Ingardena, „Studia philosophiae christianae” nr 2/2001 Warszawa 2001, s. 102-118.
 2. R. Śpiewak, Kazimierza Ajdukiewicza i Romana Ingardena teorie pytań, „Studia philosophiae christianae” nr 1/2002 Warszawa 2002, s. 69-82.
 3. R. Śpiewak, Na marginesie lektury: Co to jest autorytet? O. Bocheńskiego, w: Zawirowania wokół zaufania. Wyobrażenia i rzeczywistość, red.: P. Prufer, J. Mariański, Zielona Góra 2011, s. 299-306.
 4. R. Śpiewak, Moje spotkania z lękami studentów, w: Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka od poczęcia aż do śmierci, red. J. Jośko-Ochojska, Katowice 2013, s. 85-104.
 5. R. Śpiewak, Po stronie agresora czy ofiary? Dylematy duchowieństwa górnośląskiego wobec polskich dążeń narodowych na przełomie XIX i XX w., w: Habent omnia tempora sua, red. Z. Gogola, Kraków 2013, s. 533-565.
 6. R. Śpiewak, Troska o rodzinę jako odruch samozachowawczy w globalnym kryzysie cywilizacyjnym, w: Rodzina w kryzysie czy kryzys w rodzinie, red. M. Kapias, R. Śpiewak Rybnik 2013.
 7. R. Śpiewak, O nadużywaniu emocji w tekstach dziennikarskich, w: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Warszawa 2014, s. 163-176.
 8. R. Śpiewak, Profesjonalizm na rynku usług profesjonalnych nie wystarczy, w: Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Warszawa 2014, s. 33-45.
 9. R. Śpiewak, Tradycja i nowoczesność. Nowe media w duszpasterstwie akademickim, w: Komunikowanie Społeczne w dobie nowych technologii, red. D. Piątek, S. Ossowski, Poznań 2017.

Rozdział w monografii:

 1. R. Śpiewak, Bł. ks. Emil Szramek. Historia kształtowała jego, on kształtował historię, w: Oni decydowali na Górnym Śląsku, red. J. Mokrosz, M. Węcki, Katowice – Rybnik 2017. s. 15-32, ISBN 978-83-63031-20-6 (Archiwum Państwowe w Katowicach) ISBN 978-83-929110-3-6 (Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy) ISBN 978-83-936911-9-7 (Agencja Reklamowo-Wydawnicza ILLUSTRIS Damian Halmer)
 2. R. Śpiewak, Media in the role of Good Samaritan, cruel robbers or different observers. An ethic study based on the chosen proclamation of the Pope Francis for the World Day of Mass Media. VERBUM, Praha 2017.
 3. R. Śpiewak, Consumerism as a sign of crisis of the culture of prosperity, in: Challenges for marketing in 21st century, red. S. Smyczek, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, Katowice 2017.
 4. R. Śpiewak, The Workers’ Issue in the Press of Upper Silesia at the Turn of the 19th and 20th Centuries, w: Media Economics. Economic issues in the media. Theory and practice, red.: B. Nierenberg, J. Gołuchowski, M. Łuczak, A. Pethe, M. Barańska, D. Marquardt, PWN, Warszawa 2018.
 5. R. Śpiewak, Obecność katolickich treści religijnych w mediach publicznych po ustawie medialnej z 1992 roku, Łódzkie Studia Teologiczne, 27/1/ 2018.
 6. R. Śpiewak, Obraz rzeczywistości politycznej w publicystyce „Gościa Niedzielnego” w roku 1945, w: Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny, red. A. Dziurok, IPN, Warszawa – Katowice 2018, s. 53-91.
 7. R. Śpiewak, Moralność studentów, w: W świecie aksjologii, polityki i kultury. Studenci wobec mediów, red. M. Łuczak, A. Pethe, R. Śpiewak, K. Zdanowicz-Cyganiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2018, s. 32-58.
 8. R. Śpiewak, The Truth In The Media – the necessary condition, but still sufficient? Uniwersytet w Trnawie. (w druku)
 9. R. Śpiewak, Duchowny w mediach – obywatel czy duszpasterz? Uniwersytet Jagielloński. (w druku)
 10. R. Śpiewak, Górnośląskie zapomnienie? Dawne i współczesne narracje o Polsce. (w druku)
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca