Druki zwarte:

 • R. Śpiewak, „Gazeta Katolicka. Pismo Duchowieństwa i ludu polskiego na Śląsku 1896-1910. Studium historyczno-doktrynalne.” Kraków 2006.

 Artykuły:

 • R. Śpiewak, Fenomenologiczna teoria pytań Romana Ingardena, „Studia philosophiae christianae” nr 2/2001 Warszawa 2001, s. 102-118.
 • R. Śpiewak, Kazimierza Ajdukiewicza i Romana Ingardena teorie pytań, „Studia philosophiae christianae” nr 1/2002 Warszawa 2002, s. 69-82.
 • R. Śpiewak, Na marginesie lektury: Co to jest autorytet? O. Bocheńskiego, w:  Zawirowania wokół zaufania. Wyobrażenia i rzeczywistość, red.: P. Prufer, J. Mariański, Zielona Góra 2011, s. 299-306.
 • R. Śpiewak, Moje spotkania z lękami studentów, w: Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka od poczęcia aż do śmierci, red. J. Jośko-Ochojska, Katowice 2013, s. 85-104.
 • R. Śpiewak, Po stronie agresora czy ofiary? Dylematy duchowieństwa górnośląskiego wobec polskich dążeń narodowych na przełomie XIX i XX w., w: Habent omnia tempora sua, red. Z. Gogola, Kraków 2013, s. 533-565.
 • R. Śpiewak, Troska o rodzinę jako odruch samozachowawczy w globalnym kryzysie cywilizacyjnym, w: Rodzina w kryzysie czy kryzys w rodzinie, red. M. Kapias, R. Śpiewak Rybnik 2013
 • R. Śpiewak, O nadużywaniu emocji w tekstach dziennikarskich, w: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Warszawa 2014, s. 163-176.
 • R. Śpiewak, Profesjonalizm na rynku usług profesjonalnych nie wystarczy, w: Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Warszawa 2014, s. 33-45.  

Tomiki  poezji:

 • R. Śpiewak, Szukam dawnych łez, Rybnik 2006.
 • R. Śpiewak, Ślady, Rybnik 2012.