Seminaria dyplomowe /magisterskie

Seminarium dla studentów studiów pierwszego stopnia prowadzą:

  • dr Anna Fudala-Barańska
  • dr Anna Musialik- Chmiel
  • dr Jakub Parnes
  • ks. dr Rafał Śpiewak

Seminarium dla studentów studiów drugiego stopnia prowadzą:

  • prof. UE dr hab. Aleksandra Pethe