Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Jakub Parnes

Tematyka spotkań seminaryjnych i przygotowywanych przez ich uczestników prac dyplomowych koncentrowała się będzie wokół następujących obszarów problemowych:

  • media a polityka – wzajemne relacje między działalnością mediów masowych a strukturą i praktyką funkcjonowania systemu politycznego;
  • analiza procesów komunikowania politycznego, w tym działań z zakresu marketingu politycznego;
  • społeczno-polityczny wymiar funkcjonowania nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w kształtowaniu się informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego;
  • wpływ lokalnych mediów internetowych na rozwój lokalnego dialogu obywatelskiego i pogłębienie partycypacji obywatelskiej w miejscowym życiu publicznym;
  • kierunki ewolucji i wyzwania rozwojowe prasy lokalnej i regionalnej w Polsce.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

  • Wykorzystanie mediów internetowych do stymulowania lokalnego dialogu obywatelskiego na przykładzie miasta / gminy / powiatu X.
  • ICT jako instrument wspierania realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych na przykładzie fundacji X.
  • Możliwości i ograniczenia ICT jako narzędzia wspierającego samoorganizację obywatelską na przykładzie X.
  • Wykorzystanie nowych mediów w kampanii wyborczej partii / polityka X w wyborach do Y. • Russia Today jako narzędzie dyplomacji publicznej Federacji Rosyjskiej.  
  • Ewolucja sektora dzienników regionalnych w Polsce po 1989 roku.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3