Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. UE dr hab. Aleksandra Pethe

Tematyka seminarium magisterskiego obejmuje:

 • Problematykę XX- wiecznych i najnowszych zjawisk związanych z komunikowaniem w odniesieniu do przemian kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza dyscyplin humanistycznych.  
 • Problematykę współczesnych formy wypowiedzi (m.in. dyskurs medialny, Nowa Genologia i Nowa Genologia multimedialna, język mediów i Nowych Mediów, związki i ewolucje w obrębie zjawisk genologii literackiej  i dziennikarskiej, literatura użytkowa)
 • Dyskurs feministyczny w mediach
 • Dyskurs religijny, teologiczny w mediach ·   
 • Relacje między ikonosferą i przekazem werbalnym w mediach ·      
 • Media dla młodego odbiorcy ·      
 • Problematykę wizualizacji i audiowizualizacji przekazów medialnych ·      
 • Eseistykę (publicystyczna): prasowa, telewizyjna i radiowa
 • Wywiady-rzeki (m.in. zagadnienia genologiczne, strukturowe, formy interlokucyjności); wywiad jako dokument życia społecznego
 • Sylwetki i osiągnięcia mistrzów reportażu prasowego, radiowego, telewizyjnego
 • Problematykę z zakresu  komunikacji społecznej i pracy wydawniczej
 • Prasoznawstwo (relacje nadawca – komunikat – odbiorca w czasopiśmiennictwie religijnym, kulturowym, społecznym, historycznym i sportowym)
 • Interaktywność w mediach tradycyjnych i nowych mediach
 • Popularyzację nauk humanistycznych w mediach
 • Formy obecności kultury i sztuki w mediach
 • Historię,  rozwój i ontologię mediów wyznaniowych
 • Etykę i media (percepcja mediów i świat wartości)

 

Przykładowa problematyka m.in.

 • Swoistość publicystycznych wypowiedzi dziennikarskich  (np. eseistyka telewizyjna, radiowa, prasowa)
 • Dyskurs medialny a gatunki dziennikarskie. Studium przypadku. Z cyklu: Mistrzowie dziennikarstwa (M.M. Kolonko, B. Wołoszański i inni)
 • Współczesna polska prasa (media) religijna dla młodego czytelnika
 • Popularyzacja nauki we współczesnym dyskursie medialnym.
 • Blogi (studium przypadku) przykładem realizacji swoistości nowych form wypowiedzi (polskie realizacje).
 • Social media w promowaniu działań instytucji publicznych. Studium przypadku.  

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3