Badania naukowe w Katedrze Informatyki 2009-2012

Prace badawcze z zakresu informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym przeszły długą i niełatwą drogę, aby osiągnąć stan, który upoważnia dzisiaj do stwierdzenia, że Katedra Informatyki jest liczącym się ośrodkiem badawczym w kraju, mającym stały i "dobry" kontakt z praktyką gospodarczą oraz realizującym projekty badawcze, które znane są także poza granicami Polski. Pracownicy obecnej Katedry Informatyki są autorami wielu oryginalnych, nowatorskich prac naukowych, założycielami i członkami licznych towarzystw naukowych, konsultantami oraz doradcami w przedsiębiorstwach, a także doświadczonymi dydaktykami. Ich zainteresowania obejmują szeroki krąg, a zwłaszcza:

 • koncepcje informatyzacji w kontekście formułowania i realizacji strategii organizacji,
 • metodologie budowy systemów wspomagania decyzji, systemów ekspertowych, systemów wspomagania organizacji, a w szczególności: modelowania struktury informacyjnej systemów zarządzania na bazie nowoczesnej technologii informatycznej, zmian w podstawach ontologicznych i metodach modelowania przedsiębiorstwa, zastosowania metod sztucznej inteligencji, systemów z bazą wiedzy we wspomaganiu podejmowania decyzji w organizacji, badania możliwości wykorzystania metod multimedialnych w procesach podejmowania decyzji kierowniczych w organizacji oraz konstruowania modelu współczesnego stanowiska decyzyjnego,
 • analizę i projektowanie systemów informatycznych zarządzania,
 • możliwości wykorzystania narzędzi CASE w analizie danych i procesów,
 • zastosowanie systemów wspomagania decyzji i systemów ekspertowych w przedsiębiorstwach, bankach, marketingu, finansach, ubezpieczeniach, produkcji, giełdzie,
 • zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu,
 • systemy informatyczne organizacji wirtualnych (elektroniczny biznes, elektroniczne rynki, elektroniczna wymiana danych),
 • transformacje w organizacji powodowane rozwojem informatyki,
 • znaczenie systemów informatycznych zarządzania dla uzyskania przewagi konkurencyjnej organizacji,
 • strategiczne gry decyzyjne,
 • efektywność i jakość przedsięwzięć informatycznych.

W Katedrze Informatyki prowadzone były następujące prace badawcze:

 Badania statutowe prowadzone w 2012 r.:

 • projekt pod kierunkiem prof. UE dr hab. Małgorzaty Pańkowskiej, „Budowa i zastosowanie systemów rekomendacyjnych w e-prosumpcji”,
 • projekt pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Henryka Sroki, „Integracja technologii informatycznych i komunikacyjnych dla doskonalenia strategii zarządzania łańcuchem dostaw w organizacji wirtualnej”,
 • projekt pod kierunkiem dr Mariusza Żytniewskiego, ”Rozwój badań w obszarze systemów interorganizacyjnych”,

Badania statutowe prowadzone w 2011 r.

 • projekt pod kierunkiem prof. UE dr hab. inż. St. Stanka, Metodologiczne aspekty projektowania systemów wszechobecnych
 • projekt pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Henryka Sroki: Integracja technologii informatycznych i komunikacyjnych dla doskonalenia strategii zarządzania łańcuchem dostaw w organizacji wirtualnej – etap II weryfikacja modelu nowego ujęcia SCM
 • projekt pod kierunkiem prof. UE dr hab. Małgorzaty Pańkowskiej: Prosumpcja w rozwoju systemów informatycznych zarządzania i w projektach informatycznych.

Badania statutowe prowadzone w 2010 r.:

 • projekt pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Henryka - Integracja technologii informatycznych i komunikacyjnych dla doskonalenia strategii zarządzania łańcuchem dostaw w organizacji wirtualnej.

Badania statutowe prowadzone w 2009 r.:

 • projekt pod kierunkiem prof. zw.dr hab. Henryka Sroki - Badanie dojrzałości systemów e-biznesu.

Badania własne indywidualne w 2011 roku:

 • Projekt pod kierunkiem dr Mariusza Żytniewskiego: Podejście procesowe w modelowaniu systemów wieloagentowych,
 • Projekt pod kierunkiem Mgr Sebastiana Kostrubały: Badanie możliwości autoadaptacyjności interfejsu użytkownika w komputerowych systemach wspomagania decyzji,
 • Projekt pod kierunkiem Mgr Radosława Kowala: Wykorzystanie technologii społecznościowych w obszarze zarządzania wiedzą,
 • Projekt pod kierunkiem Mgr Tomasza Piesiura: Określenie czynników wpływających na przebieg audytu informatycznego w organizacji.

 Badania własne indywidualne w 2010 roku

 • Projekt pod kierunkiem Dr Andrzeja Sołtysika: Problematyka bezpieczeństwa informatycznych systemów zarządzania zasobami ludzkimi Etap I: Metody zabezpieczenia internetowych serwisów pracy

 Badania własne indywidualne w 2009 roku

 • Projekt pod kierunkiem mgr Artura Strzeleckiego: Technologie informatyczne w promocji witryn internetowych w wyszukiwarkach.

GRANTY  realizowane ze środków MNiSW

 •  prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska projekt badawczy (grant) „Prosumpcja produktów informatycznych wspomagających zarządzanie w organizacjach gospodarczych” decyzja Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 4100/B/H03/2011/40 z dn. 4.05.2011. Termin realizacji 4.05.2011 - 3.05.2014.
 • dr Mariusz Żytniewski projekt badawczy (grant) „Modelowanie społeczności agentów programowych w organizacjach opartych na wiedzy” realizowanego w latach 2012-2015 w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA2.
 • mgr Artur Strzelecki  - grant promotorski, umowa nr N N111 283638 pt.: „Internetowa strategia promocji w organizacji wirtualnej”.