Przy Katedrze Informatyki działają następujące koła naukowe: 

Koło Naukowe Informatyki

Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania