Kontakt

Katedra Informatyki

ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
Budynek A

zi@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice