Przejdź do menu Przejdź do treści

Archiwum publikacji

Monografie

 1. Stanek S., Sroka H., Paprzycki M., Ganzha M., Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno gospodarczych, Placet, Warszawa 2008, s. 455.
 2. Sroka H., Kisielnicki J., Systemy informacyjne biznesu, wyd 3, Placet, Warszawa 2005, s. 390.
 3. Sroka H., Idea nowego przedsiębiorstwa: Strategia i metody e-biznesu, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005.
 4. Stanek S., Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 286
 5. Stanek S., Rozwój inzynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 286.
 6. Pańkowska M., Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 220.
 7. Sroka H., Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 193.
 8. Sroka H., Strategie i metodyka przekształcenia organizacji w kierunku e-biznesu, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 9. Sroka H., Porębska-Miąc T., Systemy Wspomagania Organizacji, Prace naukowe, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 578.
 10. Sroka H., Porębska-Miąc T., Systemy Wspomagania Organizacji, Prace naukowe, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 630.
 11. Sroka H., Porębska-Miąc T., Systemy Wspomagania Organizacji, Prace naukowe, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 535.
 12. Sroka H., Pańkowska M., Porębska-Miąc T., Systemy Wspomagania Organizacji, Prace naukowe, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008, s. 566.
 13. Sroka H. Stanek S., Wirtualna edukacja: Koncepcja i wybrane kierunki realizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 241.
 14. Sroka H. Zarys koncepcji nowej teorii organizacji zarządzania dla przedsiębiorstwa e-gospodarki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 130.
 15. Palonka J., Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez systemy ekspertowe, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 158.
 16. Pańkowska M., Sroka H., Management and Marketing Information Systems, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 100.

Artykuły o zasięgu międzynarodowym

          Rok 2008

 1. Stanek S., Pańkowska M. Sołtysik A., Żytniewski M., Agent system application for geoinformation management at municipal office, Annals of Geomatics, Polish Association for Spatial Information, 2008 Vol VI, No. 2, ss. 81-87
 2. Pańkowska M., National frameworks' survey on standardization of e-Government documents and processes for interoperability, Journal of Theoretical and Apllied Electronic Commerce Research, 2008, Vol III, Issue 3, s. 64-83
 3. Stanek S., Sroka H., Kostrubała S., Twardowski Z., A Ubiquitous DSS in Training Corporate Executive Staff, Collaborative Decision Making, P. Zaraté, J.P. Belaud, G. Camilleri, F. Ravat (eds.), IOS Press, s. 449-459.
 4. Stanek S., Gawinecki M., Pańkowska M., Rahimi S., Software Agents, w: F. Adam, P. Humphreys (red.), Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, IGI Global, II, s. 799-806.
 5. Pańkowska M., Autopoiesis in virtual organizations, Advanced Information Technologies for Management – AITM 2007, Revista Informatica Economica nr 1(45), 2008, s. 33-39.
 6. Pańkowska M., Sustainability of virtual collaborative networks, IFIP International Federation for Information Processing, Pervasive Collaborative Networks, Springer Boston 2008, s. 85-92.
 7. Pańkowska M., Virtual Communities and eMunicipalities as innovations, Information Systems Development, Information Systems Development Challenges in Practice, Theory, and Education Volume 1, Springer US, 2008, s. 1-10
 8. Strzelecki A., Online Auction Transactions as the Source of Information about the Quality of Sellers', Proceedings of BIR'2008 The 7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, eds. Stanisław Wrycza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 324-335

          Rok 2007

 1. Stanek S., Sroka H., Twardowski Z., A Decision Support System in Diagnosing the Financial Condition of an Organization, Journal of Decision Systems, 2007, Vol XVI, No. 2, s. 173-196
 2. Stanek S., Twardowski Z., Progress of Research on the Data-Dialog-Modeling Paradigm in Computer Decision Support, 9th International Conference on Decision Support Systems organized by the Association for Information Systems – SIGDSS and International Society for Decision Support Systems,
 3. Pańkowska M., Virtual Organization Governance by example of Virtual University, Advances in Information Systems Development, Vol 2, Springer Verlag, s. 409-419.
 4. Pańkowska M., Virtual organizations for municipalities, IFIP International Federation for Information Processing, Establishing the Foundation of Collaborative Networks, Springer Boston 2007, s. 619-626.
 5. Pańkowska M., Opportunities in Project Management, Information Systems Architecture and Technology, Application of Information Technologies in Management Systems, Wroclaw University of Technology, Wroclaw 2007, s. 141-149.
 6. Pańkowska M., Knowledge Dissemination through Virtual Communities, Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 137-147.
 7. Strzelecki A., Legal aspects of deep links on the Internet, 7th International Multidiscipinary Conference on Electronic Commerce (ECOM-07), Proceedings of the II International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Volume 2 (2007), s. 559-563.

         Rok 2006

 1. Stanek S., Sroka H., Twardowski Z., A Financial Consulting Suport System based on the Data – Dialog – Modeling – Communicatin – Creativity Paradigm, Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support, International Society for Decision Support Systems, CIDMDS 2006, s. 306-316.
 2. Pańkowska M., Value development at Online Distance Learning university, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 2006, Vol I, Issue 3, s. 28-42.

Rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach i referaty o zasięgu krajowym

Rok 2009

 1. Pańkowska M., Audyt informatyczny w jednostkach sektora finansów publicznych, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2009, T II s. 274-284.
 2. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Kierunki rozwoju systemów e-biznesu , [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2009, T II s. 432-440.
 3. Stanek S., Pańkowska M., Sołtysik A., Żytniewski M., Zastosowanie architektur i technologii hybrydowych w projektowaniu systemów GIS, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2009, T II s. 450-458.
 4. Strzelecki A., Bacewicz T., Ścianski M., Robot sieciowy w eksploracji internetowego systemu aukcyjnego i ocena handlu C2C w Polsce, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2009, T II s. 459-468.

Rok 2008

 1. Strzelecki A., Piesiur T., Przydział i ochrona domen internetowych, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2008.
 2. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Wplyw ICT na rozwój zarzadzania logistycznego, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2008.
 3. Stanek S., Kowal R., Żytniewski M., Przyklad zastosowania modelu dynamiki systemowej w ocenie skutecznosci kampanii promocyjnej firmy, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2008.
 4. Banasikowska J., e-Government i jego perspektywy rozwoju w Polsce, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2008.
 5. Stanek S., Żytniewski M., Projektowanie agenta interfejsu z wykorzystaniem platformy JADEX, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2008.
 6. Pańkowska M., Sprawne systemy informatyczne biznesu i metody sprawnego ich rozwoju, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2008.
 7. Sołtysik A., Zadora P., Wykorzystanie inteligentnych systemów doradczych w procesach doboru pracowników w przedsiębiorstwie, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2008.
 8. Stanek S., Pańkowska M., Żytniewski M., Agenci interfejsu i ich projektowanie, [w:] Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno gospodarczych, pod red. Stanek S., Sroka H., Paprzycki M., Ganzha M., Placet, Warszawa 2008.
 9. Stanek S., Sroka H., Geneza agentów oprogramowania , [w:] Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno gospodarczych, pod red. Stanek S., Sroka H., Paprzycki M., Ganzha M., Placet, Warszawa 2008.
 10. Stanek S., Żytniewski M., Technologie budowy antropomorficznych agentów interfejsu, [w:] Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno gospodarczych, pod red. Stanek S., Sroka H., Paprzycki M., Ganzha M., Placet, Warszawa 2008.
 11. Żytniewski M., -, [w:] Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno gospodarczych, pod red. Stanek S., Sroka H., Paprzycki M., Ganzha M., Placet, Warszawa 2008.
 12. Pańkowska M., Zapewnienie trwałości rozwoju organizacji wirtualnych, [w:] Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Politechnika Łódzka, Łódź 2008.
 13. Stanek S., Pańkowska M., Żytniewski M., Zastosowanie agentów oprogramowania w administracji publicznej, [w:] Technologie wiedzy w zarzadzaniu publicznym ’08, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 14. Strzelecki A., Bacewicz T., Ściański M., Ocena zachowania uzytkowników platformy handlu C2C na podstawie eksploracji danych i ich aktywnosci w internetowym systemie aukcyjnym, e-mentor 2008, nr 2(24), s.76-82.
 15. Strzelecki A., Transakcje na aukcjach internetowych zródlem wiedzy o jakosci usług sprzedawców, Rozdzial w monografii: Bazy danych: Rozwój metod i technologii, Praca zbiorowa pod redakcja: S. Kozielskiego, B.Malysiak, P. Kasprowskiego, D. Mrozka, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 2008, s. 175-184.
 16. Pańkowska MA., Korzyści i zagrożenia rozowju wirtualnych praktyk studenckich, [w:] Informatyka dla przyszlosci, pod red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo Naukowe Wydzialu Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 144-152.
 17. Strzelecki A., Autorytatywne i eksperckie strony zródłem rzetelnych wyników w wyszukiwarkach internetowych, [w:] Informatyka dla przyszlosci, pod red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo Naukowe Wydzialu Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 193-201.
 18. Strzelecki A., Bacewicz T., Ściański M., Zastosowanie robota sieciowego w analizie internetowych systemów aukcyjnych, [w:] Ekonomia i Finanse - Wspólczesne problemy badawcze, pod red J. Harasim, T. Krasnickiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 351-365.
 19. Banasikowska J., Banasikowski P., Poziom rozwoju e-Government w Polsce, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 20. Gembala K., Piesiur T., Formy audytu informatycznego, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 21. Pańkowska M., Informacja patentowa w inzynierii procesów biznesu, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 22. Żytniewski M., Metodyki budowy hybrydowych systemów wieloagentowych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 23. Palonka J., Narzędzia Technologii Informacyjnej wykorzystywane w logistyce w e-gospodarce, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 24. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Przegląd wybranych metodyk audytu systemów informatycznych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 25. Dziembała M., Słaboń M., Wybrane elementy oceny witryn internetowych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 26. Wolny W., Zadora P., Redefinicja ideii inteligentnych systemów wspomagania decyzji, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 27. Kowal R., Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistosci we wspomaganiu decyzji grupowych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 28. Sroka H., Wybrane aspekty strategii budowy systemów e-biznesu, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 29. Strzelecki A., Zastosowania algorytmu PageRank w wyszukiwaniu, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 30. Bacewicz T., Strzelecki A., Ściański M., Bezpieczenstwo danych w internetowych sieciach społecznych na przykładzie portalu nasza-klasa.pl, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji pod red. M. Pankowskiej, T. Porebskiej-Miac i H. Sroki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.

Rok 2007

 1. Strzelecki A., Piesiur T., Budowa popularności witryny jako kryterium skutecznego pozycjonowania witryn internetowych w wyszukiwarkach, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2007.
 2. Wolny W., Zadora P., Model hybrydowy systemu przetwarzania wiedzy, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2007.
 3. Pańkowska M., O potrzebie zarządzania komunikacją w projektach w organizacjach wirtualnych, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2007.
 4. Stanek S., Kowal R., Żytniewski M., Rozwój metody dynamiki systemowej poprzez integrację z modelami logiki rozmytej, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2007.
 5. Wolny W., Sadecki B., Tendencje rozwojowe systemów erp - analizy na podstawie planów wybranych producentów oprogramowania, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2007.
 6. Stanek S., Mazur M., Wspomaganie kreatywności przy pomocy komputerowego systemu sgentowego, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2007.
 7. Sołtysik A., Olszak C.M., Hurtownie danych oraz analizy wielowymiarowe, [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Redakcja, PWN Warszawa 2007, s. 242-259.
 8. Banasikowska J., Pleban B., Systemy handlu elektronicznego, [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Redakcja, PWN Warszawa 2007, s. 97-122.
 9. Strzelecki A., Analiza długiego ogona wizyt z wyszukiwarek internetowych, [w:] II Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych, pod red. T Morzego, M.Gorawskiego i R.Wrembla, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznan 2007, s. 243-254.
 10. Strzelecki A., Jak przeszukujemy sieć? "Długi ogon wyszukiwania", e-mentor 2007 nr 4(21), s.71-75.
 11. Abramek E., Gembala K., Michali K., Tożsamość organizacji w e-gospodarce, [w:] Zarys koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla przedsiębiorstw e-gospodarki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 12. Piesiur T., Słaboń M., Formy organizacyjne przedsiębiorstw w e-gospodarce, [w:] Zarys koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla przedsiębiorstw e-gospodarki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 13. Palonka J., Sroka H., E-gospodarka – wirtualna arena działalności gospodarczej, [w:] Zarys koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla przedsiębiorstw e-gospodarki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 14. Kostrubała S., Stolecki G., Stanek S., Twardowski Z., Monitoring kluczowych czynników sukcesu - wczesne ostrzeganie o zagrożeniach, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 15. Kowal R., Modelowanie strategii wzrostu wartości złożonych organizacji gospodarczych, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 16. Kostrubała S., Stanek S., Twardowski Z., Narzędzia modelowania strategicznych procesów decyzyjnych, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 17. Żytniewski M., -, [w:] Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 18. Pańkowska M., Żytniewski M., Metodyczne aspekty budowy agentów interfejsu, [w:] Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 19. Kowal R., Stanek S., Symulacja komputerowa z wykorzystaniem modeli dynamiki systemowej, [w:] Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 20. Kowal R., Stanek S., Twardowski Z., System hybrydowy w podejmowaniu decyzji menadżerskich, [w:] Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 21. Abramek E., Banasikowska J., Stanek S., Twardowski Z., Wybrane aspekty komputerowego wspomagania w obszarze planowania biznesu, [w:] Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 22. Pańkowska M., Stanek S., Żytniewski M., Zastosowanie systemów agentowych w wirtualnej administracji, [w:] Rozwoj inżynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 23. Banasikowska J., Pańkowska M., Stanek S., Elementy metodologii inżynierii systemów informatycznych zarządzania, [w:] Rozwoj inżynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 24. Kostrubała S., Sroka H., Stanek S., Twardowski Z., Integracja środowisk transakcyjnych i analitycznych dla potrzeb budowy kreatywnych systemów wspomagania decyzji, [w:] Rozwoj inżynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 25. Kostrubała S., Twardowski Z., Kierunki rozwoju systemów ERP jako platformy implementacji kreatywnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu, [w:] Rozwoj inżynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 26. Banasikowska J., Pańkowska M., Komputerowe wspomaganie inżynierii systemów informatycznych zarządzania, [w:] Rozwoj inżynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 27. Kostrubała S., Sroka H., Stanek S., Twardowski Z., Rozwój badań nad paradygmatem dane-dialog-modelowanie w komputerowym wspomaganiu decyzji, [w:] Rozwoj inżynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 28. Kowal R., Pańkowska M., Stanek S., Żytniewski M., Wybrane zaawansowane technologie informacyjne w rozwoju zastosowań informatyki, [w:] Rozwoj inżynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 29. Zadora P., -, [w:] Rozwoj inżynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 30. Kowal R., Modelowanie dynamiki procesu zarządzania gotówką dla potrzeb operacyjnego wspomagania decyzji finansowych, [w:] Rozwoj inżynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 31. Żytniewski M., -, [w:] Rozwoj inżynierii systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 32. Żytniewski M., Aktualne trendy budowy aplikacji internetowych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 33. Stanek S., Twardowski Z., Kostrubała S., Mobilny interfejs użytkownika w SWD na przykładzie inteligentnej komputerowej gry strategicznej, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 34. Pańkowska M., Programy badań i rozwoju technologicznego jako środowisko powstawania społeczności wirtualnych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 35. Sołtysik-Piorunkiewicz A.,Rozwój metodyk budowy systemów informatycznych w organizacjach, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 36. Gembala K., Piesiur T.,System zarządzania treścią jako sposób na własne WWW, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 37. Zadora P., Wolny W., Hybrydowe systemy wspomagania decyzji jako nowa forma inteligentnych systemów wspomagania decyzji , [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 38. Palonka J.,Wykorzystanie technologii RFID w logistyce, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 39. Sroka H.,Zarządzanie zasobami w organizacji wirtualnej, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 40. Strzelecki A.,Rozwój reklamy w wyszukiwarkach internetowych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.

Rok 2006

 1. Wolny P., Zadora P., Projektowanie systemów business intelligence - wybrane aspekty, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2006.
 2. Kostrubała S., Stanek S., Stolecki G., Twardowski G., Inteligentne technologie informatyczne jako narzędzia wspierające budowę systemów wczesnego ostrzegania, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2006.
 3. Stanek S., Adamczewski T., Podstawowe elementy budowy systemów informacji przestrzennej (SIP), [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2006.
 4. Stanek S., Pańkowska M., Problemy zarządzania wdrażaniem technologii informacji w organizacjach wirtualnych, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2006.
 5. Golis S., Kowal R., Twardowski Z., Wartini-Twardowska J., -, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2006.
 6. Abramek E., Technologia informatyczna w zarządzaniu wiedzą wirtualnych zespołów problemowych, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2006.
 7. Stanek S., Adamczewski T., Sołtysik A., Żytniewski M., Wykorzystanie systemów agentowych dla wspomagania systemów GIS, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcja, Opole 2006.
 8. Pańkowska M., Stanek S., Stymulacja aktywności studentów wirtualnej edukacji, [w:] Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 9. Palonka J., Analiza możliwości klas systemów inteligentnych do wspomagania kontrolingu banku komercyjnego, [w:] Knowledge Acquisition & Management, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław 2006. .
 10. Piesiur T., Analiza gałęzi gospodarczych pod kątem stopnia implementacji rozwiązań e-biznesowych, [w:] Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 11. Dziembała M.,  Metodyka wdrażania systemów informatycznych e-biznesu w organizacji, [w:] Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 12. Abramek E., Wykorzystanie rozwiązań outsourcingu w tworzeniu systemów e-biznesu, [w:] Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 13. Palonka J., Zarządzanie projektem w budowie systemów e-biznesu, [w:] Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 14. Słaboń M., Rozwój narzędzi budowy systemów e-biznesu, [w:] Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 15. Abramek E., Pańkowska M., Stanek S., Doświadczenia wirtualnej edukacji na przykładzie projektu econet – wirtualna przestrzeń współpracy akademii ekonomicznych, [w:] Zarządzanie Kierunki Badań, II Forum AE Katowice, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 16. Gembala K., Nowoczesne metody zabezpieczania danych w EDI, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 17. Piesiur T., Słaboń M., Ochrona adresu e-mail w Internecie przed spamem, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 18. Banasikowska J., Banasikowski P., Zagrożenia i bezpieczeństwo funkcjonowania serwisów terytorialnych w sieci internet, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 19. Stanek S., Twardowski Z., Rozwój badań nad paradygmatem Dane-Dialog-Modelowanie w komputerowym wspomaganiu decyzji, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 20. Zadora P., Negocjowanie w środowisku wieloagentowym, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 21. Pańkowska M., Stanek S., Żytniewski M., System wspomagania obsługi petentów –ASISSO, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 22. Dziembała M., Systemy zarządzania dokumentami w organizacjach procesowych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 23. Pańkowska M., Środowisko technologii informacji dla rozwoju organizacji wirtualnych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 24. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Wybór strategii informatyzacji kontrolingu w przedsiębiorstwie, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 25. Abramek E., Zarządzanie tożsamością w środowisku technologii informatycznych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 26. Sroka H., Wybrane aspekty nowej teorii organizacji i zarządzania w e-gospodarce, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 27. Strzelecki A., Pozycjonowanie witryn internetowych w wynikach wyszukiwarek internetowych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3