Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

Prof. dr hab.

M. Pańkowska

Problematyka: 

 • Architektury i modelowanie systemów informatycznych, w tym systemów Business Intelligence z wykorzystaniem Big Data 
 • Zarządzanie IT i bezpieczeństwo systemów informatycznych

Wybrane tytuły prac: 

 • Projektowanie Inteligentnego Budynku
 • Wdrożenie systemu Datalog Treasury Line
 • Testowanie techniczne strony internetowej
 • Możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w procesie budowania aplikacji usprawniającej adaptację nowych pracowników w firmie
 • Porównanie frameworków aplikacji webowych
 • Projektowanie hurtowni danych i systemów Business Intelligence
 • Metody osiągania konsensusu w systemach blockchain
 • Doświadczenie użytkownika oraz prototypowanie interfejsu dla systemu zarządzania projektami informatycznymi
 • Zastosowanie systemów informatycznych klasy WMS w optymalizacji procesów logistycznych
 • Projekt witryny internetowej przy wykorzystaniu podejścia User Centered Design

Dr hab. inż.

A. Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE  

Problematyka: 

 • Mobilne systemy informatyczne zarządzania
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania
 • System wspomagania decyzji
 • Systemy zarządzania wiedzą
 • Systemy i modele e-biznesu
 • ICT Web 2.0/3.0
 • Użyteczność i ergonomia systemów
 • Wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych zarządzania ERP
 • Rola ICT w rozwoju społeczeństwa i gospodarki
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Czynniki informatyzacji przedsiębiorstwa.

 Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie metod Design Thinking w projekcie strony internetowej wspomagającej proces rekrutacji w firmie IBM
 • Projekt mobilnej aplikacji „MetroInfo” do zarządzania informacją w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Narzędzia marketingu internetowego w kampanii reklamowej firmy „BitMakler”
 • Kurs internetowy "Cyberbezpieczeństwo"
 • Zastosowanie technologii przetwarzania w chmurze w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym
 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa tożsamości użytkownika w sieci prywatnej
 • Uwierzytelnianie tożsamości w systemach administracji publicznej na przykładzie platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego
 • Budowa metodyki wdrożeń systemów ERP z wykorzystaniem blockchain i technologii chmurowych
 • Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w branży ubezpieczeń
 • Metody UX w projektowaniu interfejsu witryn internetowych
 • Nowoczesna architektura mikroserwisowa na przykładzie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
 • Wdrożenie zasad User Experience w handlu elektronicznym na przykładzie sklepu internetowego Yogawoo  

Dr

E. Abramek

Problematyka: 

 • Zastosowania informatyki w organizacjach (w tym AR i VR)
 • Systemy Informatyczne Zarządzania (SIZ),
 • Systemy ERP/ERPII, procesy, wdrożenia, zastosowania (magazyn, zaopatrzenie, sprzedaż),
 • E-biznes i e-logistyka, 
 • Strategia informatyzacji i wdrażania systemów e-biznesu, 
 • Sieci społecznościowe, media społecznościowe,
 • Analityka e-biznesu (w tym e-commerce), raportowanie i wizualizacja danych z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • Technologia low-code w biznesie,
 • Prosumpcja,
 • Podejście Design Thinking w projektach informatycznych,
 • Rozwiązania wspomagające e-learning oraz zdalne nauczanie    

Wybrane tytuły prac:  

 • Analiza aktywności przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym w serwisach społecznościowych
 • Wdrażanie systemów informatycznych z wykorzystaniem metodyk zwinnych
 • Wykorzystanie systemu zarządzania relacjami z klientami w działalności firmy informatycznej
 • Prototyp systemu wspomagającego użytkowników stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • Wpływ mediów społecznościowych na rozwój nowych zawodów i specjalności
 • Analiza rynku nowych zawodów związanych z mediami społecznościowymi
 • Tworzenie koncepcji innowacyjnych rozwiązań informatycznych z wykorzystaniem design thinking i SAP Build

 Dr M. Żytniewski

Problematyka: 

 

 • Modelowanie procesów biznesowych oraz usług sieciowych
 • Wykorzystanie rozwiązań Business Intelligence i Big Data w organizacji
 • Integracja systemów informatycznych
 • Technologie agentowe oraz wieloagentowe
 • Projektowanie oraz budowa aplikacji internetowych
 • Zastosowanie systemu SAS w przetwarzaniu, analizie i wizualizacji danych
 • Odkrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych
 • Projektowanie i budowa kokpitów menadżerskich.

Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie zwinnych metodyk w projektowaniu i realizacji wybranej aplikacji internetowej
 • Projekt i budowa aplikacji internetowej wspomagającej obsługę mieszańca
 • Wykorzystanie hurtowni danych i rozwiązań OLAP w organizacji
 • Tworzenie środowiska wspomagającego projektowanie systemów informatycznych
 • Zastosowanie usług sieciowych w integracji wybranych systemów informatycznych
 • Analiza i symulacja zdiagnozowanych procesów biznesowych
 • Metody reprezentacji wiedzy w systemach wieloagentowych
 • Analiza interakcji użytkowników oraz spersonalizowanych agentów interfejsu

 

Kierunek Informatyka i Ekonometria

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

Dr hab.

A.Strzelecki

Problematyka: 

 • Analiza w grach komputerowych, esporcie i innych sytuacjach społecznych w internecie za pomocą modelowania równań strukturalnych. 

 Wybrane tytuły prac:

 • Analiza działań reklamowych biura podróży oraz ocena wpływu pandemii COVID-19 na promocję marki online
 • Wpływ mediów społecznościowych i aplikacji mobilnych na budowę relacji z klientami i wynik finansowy przedsiębiorstwa przed i w trakcie pandemii Covid-19 na przykładzie klubów piłkarskich
 • Reklama produktów i usług w mediach społecznościowych przed i w czasie pandemii COVID-19 w Polsce
 • Czynniki rozwoju e-turystyki w Polsce z uwzględnieniem COVID-19
 • Czynnik losowy w grach e-sportowych na przykładzie gry Playerunknown's Battlegrounds
 • Akceptacja rozwiązań technologii chmurowej wśród użytkowników
 • Wpływ czynników zewnętrznych na wirtualny rynek w trybie Ultimate Team na przykładzie gier serii FIFA
 • Fake news - realne zagrożenie XXI wieku
 • Czynniki wpływające na satysfakcję użytkownika z korzystania z profilu społecznościowego na przykładzie organizacji e-sportowej
 • Analiza możliwości rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Instagram
 • Wpływ odczuwanej satysfakcji z „okienek” na odczuwaną efektywność nauki
 • Tworzenie więzi kibica z klubem piłkarskim w mediach społecznościowych
 • Analiza zachowań użytkowników wirtualnych walut przy użyciu modelowania równań strukturalnych

Dr

J. Palonka

Problematyka:

 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Systemy informatyczne dla kontrolingu, systemy Business Intelligence i samoobsługowe systemy Business Intelligence
 • Zastosowania systemów informatycznych w organizacjach
 • Zarządzanie danymi w organizacjach, jakość danych, katalogi danych
 • Data Literacy
 • Analiza i wizualizacja danych

Wybrane tytuły prac:  

 • Wpływ standardów projektowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych na wrażenia użytkownika
 • Proces testowy podstawą zapewnienia jakości oprogramowania
 • Zastosowanie metodyki Scrum w realizacji serwisu internetowego
 • E-marketing w dobie Covid-19
 • Wykorzystanie technologii VR w e-commerce
 • Budowa aplikacji webowej do zarządzania klientami z wykorzystaniem ASP.NET Core
 • Jakość stron internetowych Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
 • Projekt kokpitu menadżerskiego dla firmy z branży pomiarowej
 • Analiza projektów finansowania społecznościowego na stronie „Kickstarter”
 • Ocena płatności natychmiastowych przez użytkowników biznesu elektronicznego
 • Chmura obliczeniowa dla MŚP w Polsce

Dr

A. Sołtysik

Problematyka

 • Informatyka ekonomiczna (głównie zagadnienia związane z grafiką, multimediami, kreowanie wizerunku, identyfikacja wizualna, sieci komputerowe, bezpieczeństwo w kontekście informatycznym, ocena ryzyka, audyt, ale również zastosowanie aplikacji, baz i hurtowni danych programowanie, witryny internetowe i aplikacja mobilne, serwisy społecznościowe).
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji (głównie dobór, rekrutacja, ścieżki kariery i doskonalenie  

Wybrane tytuły prac:

 • Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych; Gospodarka elektroniczna / Systemy informatyczne e-biznesu (e-commerce, e-marketing, e-banking); Administracja i zarządzanie sieciami komputerowymi; Systemy wczesnego ostrzegania, monitorowanie i zarządzanie siecią; Projektowanie infrastruktury informatycznej i sieci komputerowych; Polityka bezpieczeństwa organizacji · Audyt informatyczny; Szacowanie ryzyka procesów biznesowych · Audyt organizacji biznesowych; Szkolenia elektroniczne i E-learning · Systemy zarządzania treścią CMS; Portale i serwisy korporacyjne / rekrutacyjne / społecznościowe; Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji; Wizualizacja procesów biznesowych · Kreowanie i utrwalanie wizerunku firmy (w Internecie); Generowanie i promowanie witryn i serwisów internetowych; OLAP/ Business Intelligence; Inteligentne systemy uczące się w organizacji; Zarządzanie kompetencjami w organizacji · Technologia agentowa we wspomaganiu procesów komunikacyjnych w organizacji; Multimedialne systemy wspomagające zarządzanie organizacją; Grafika biznesowa w organizacji · Wykrywanie i zapobieganie atakom hackerskim; Zarządzanie kapitałem ludzkim vs Zarządzanie zasobami ludzkimi; HRIS – Informatyczne systemy zarządzania kapitałem ludzkim; Zarządzanie poprzez wiedzę; Zagadnienia bezpieczeństwa infrastruktur / systemów informatycznych w organizacji; Monitorowanie i zarządzanie siecią LAN z wykorzystaniem SNMP; Kreowanie i utrwalanie wizerunku firmy X w Internecie; Multimedia w aplikacjach mobilnych z wykorzystaniem HTML 5 ; Komunikacja w systemach wszechobecnych · HTML vs Flash w projektowaniu aplikacji multimedialnych · Ontologie w systemach informatycznych; Portale rekrutacyjne jako nowoczesne narzędzie wspomagające dobór pracowników w organizacji; Portale i serwisy społecznościowe w procesie pozyskiwania kandydatów; Analiza i ocena procesu rekrutacji/doboru pracowników w firmie X; Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie organizacją; Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie kapitałem ludzkim; Wizualizacja procesów biznesowych/kokpity menedżerskie; OLAP i BI w doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem X; Informatyczne wspomaganie zarządzania ścieżką kariery; Rozwój, motywowanie i szkolenie pracowników z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 

Dr

W. Wolny

Problematyka

 • Business Intelligence
 • Lean Manufacturing
 • Six-Sigma
 • Systemy MRPII, ERP, SCM, CRM itp.
 • Sieci komputerowe - projektowanie, administracja
 • Technologie internetowe i mobilne
 • Technologie zarządzania wiedzą
 • Systemy sztucznej inteligencji
 • Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne
 • Inżynieria Wiedzy