Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

Prof. dr hab.

M. Pańkowska

Problematyka: 

 • Architektury i modelowanie systemów informatycznych, w tym systemów Business Intelligence z wykorzystaniem Big Data 
 • Zarządzanie IT i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Testowanie oprogramowania

Wybrane tytuły prac: 

 • Projektowanie Inteligentnego Budynku
 • Wdrożenie systemu Datalog Treasury Line
 • Testowanie techniczne strony internetowej
 • Możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w procesie budowania aplikacji usprawniającej adaptację nowych pracowników w firmie
 • Porównanie frameworków aplikacji webowych
 • Projektowanie hurtowni danych i systemów Business Intelligence
 • Metody osiągania konsensusu w systemach blockchain
 • Doświadczenie użytkownika oraz prototypowanie interfejsu dla systemu zarządzania projektami informatycznymi
 • Zastosowanie systemów informatycznych klasy WMS w optymalizacji procesów logistycznych
 • Projekt witryny internetowej przy wykorzystaniu podejścia User Centered Design

Dr hab. inż.

A. Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE  

Problematyka: 

 • Mobilne systemy informatyczne zarządzania
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania
 • System wspomagania decyzji
 • Systemy zarządzania wiedzą
 • Systemy i modele e-biznesu
 • ICT Web 2.0/3.0
 • Użyteczność i ergonomia systemów
 • Wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych zarządzania ERP
 • Rola ICT w rozwoju społeczeństwa i gospodarki
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Czynniki informatyzacji przedsiębiorstwa.

 Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie metod Design Thinking w projekcie strony internetowej wspomagającej proces rekrutacji w firmie IBM
 • Projekt mobilnej aplikacji „MetroInfo” do zarządzania informacją w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Narzędzia marketingu internetowego w kampanii reklamowej firmy „BitMakler”
 • Kurs internetowy "Cyberbezpieczeństwo"
 • Zastosowanie technologii przetwarzania w chmurze w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym
 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa tożsamości użytkownika w sieci prywatnej
 • Uwierzytelnianie tożsamości w systemach administracji publicznej na przykładzie platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego
 • Budowa metodyki wdrożeń systemów ERP z wykorzystaniem blockchain i technologii chmurowych
 • Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w branży ubezpieczeń
 • Metody UX w projektowaniu interfejsu witryn internetowych
 • Nowoczesna architektura mikroserwisowa na przykładzie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
 • Wdrożenie zasad User Experience w handlu elektronicznym na przykładzie sklepu internetowego Yogawoo  

Dr

E. Abramek

Problematyka: 

 • Zastosowania informatyki w organizacjach (w tym AR i VR)
 • Systemy Informatyczne Zarządzania (SIZ),
 • Systemy ERP/ERPII, procesy, wdrożenia, zastosowania (magazyn, zaopatrzenie, sprzedaż),
 • E-biznes i e-logistyka, 
 • Strategia informatyzacji i wdrażania systemów e-biznesu, 
 • Sieci społecznościowe, media społecznościowe,
 • Analityka e-biznesu (w tym e-commerce), raportowanie i wizualizacja danych z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • Technologia low-code w biznesie,
 • Prosumpcja,
 • Podejście Design Thinking w projektach informatycznych,
 • Rozwiązania wspomagające e-learning oraz zdalne nauczanie    

Wybrane tytuły prac:  

 • Analiza aktywności przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym w serwisach społecznościowych
 • Wdrażanie systemów informatycznych z wykorzystaniem metodyk zwinnych
 • Wykorzystanie systemu zarządzania relacjami z klientami w działalności firmy informatycznej
 • Prototyp systemu wspomagającego użytkowników stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • Wpływ mediów społecznościowych na rozwój nowych zawodów i specjalności
 • Analiza rynku nowych zawodów związanych z mediami społecznościowymi
 • Tworzenie koncepcji innowacyjnych rozwiązań informatycznych z wykorzystaniem design thinking i SAP Build

 Dr

A. Sołtysik

  Problematyka: 

 • Informatyka ekonomiczna (głównie zagadnienia związane z grafiką, multimediami, kreowanie wizerunku, identyfikacja wizualna, sieci komputerowe, bezpieczeństwo w kontekście informatycznym, ocena ryzyka, audyt, ale również zastosowanie aplikacji, baz i hurtowni danych programowanie, witryny internetowe i aplikacja mobilne, serwisy społecznościowe).
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji (głównie dobór, rekrutacja, ścieżki kariery i doskonalenie     

  Wybrane tytuły prac:    

Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych; Gospodarka elektroniczna/ Systemy informatyczne e-biznesu (e-commerce, e-marketing, e-banking); Administracja i zarządzanie sieciami komputerowymi; Systemy wczesnego ostrzegania, monitorowanie i zarządzanie siecią; Projektowanie infrastruktury informatycznej i sieci komputerowych; Polityka bezpieczeństwa organizacji · Audyt informatyczny; Szacowanie ryzyka procesów biznesowych· Audyt organizacji biznesowych; Szkolenia elektroniczne i E-learning · Systemy zarządzania treścią CMS; Portale i serwisy korporacyjne / rekrutacyjne / społecznościowe; Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji; Wizualizacja procesów biznesowych · Kreowanie i utrwalanie wizerunku firmy (w Internecie); Generowanie i promowanie witryn i serwisów internetowych; OLAP/ Business Intelligence; Inteligentne systemy uczące się w organizacji; Zarządzanie kompetencjami w organizacji · Technologia agentowa we wspomaganiu procesów komunikacyjnych w organizacji; Multimedialne systemy wspomagające zarządzanie organizacją; Grafika biznesowa w organizacji · Wykrywanie i zapobieganie atakom hackerskim; Zarządzanie kapitałem ludzkim vs Zarządzanie zasobami ludzkimi; HRIS – Informatyczne systemy zarządzania kapitałem ludzkim; Zarządzanie poprzez wiedzę; Zagadnienia bezpieczeństwa infrastruktur / systemów informatycznych w organizacji; Monitorowanie i zarządzanie siecią LAN z wykorzystaniem SNMP; Kreowanie i utrwalanie wizerunku firmy X w Internecie; Multimedia w aplikacjach mobilnych z wykorzystaniem HTML 5 ; Komunikacja w systemach wszechobecnych · HTML vs Flash w projektowaniu aplikacji multimedialnych · Ontologie w systemach informatycznych; Portale rekrutacyjne jako nowoczesne narzędzie wspomagające dobór pracowników w organizacji; Portale i serwisy społecznościowe w procesie pozyskiwania kandydatów; Analiza i ocena procesu rekrutacji/doboru pracowników w firmie X; Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie organizacją; Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie kapitałem ludzkim; Wizualizacja procesów biznesowych/kokpity menedżerskie; OLAP i BI w doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem X; Informatyczne wspomaganie zarządzania ścieżką kariery; Rozwój, motywowanie i szkolenie pracowników z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 

Dr

W. Wolny    

   Problematyka:   

 • Business Intelligence
 • Lean Manufacturing, Six-Sigma
 • Systemy MRPII, ERP, SCM, CRM, OLAP itp.
 • Machine learning
 • Data Mining
 • Cloud Computing
 • Sieci komputerowe - projektowanie, administracja
 • Technologie internetowe i mobilne
 • Technologie zarządzania wiedzą
 • Systemy sztucznej inteligencji
 • Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne
 • Inżynieria Wiedzy

  Wybrane tytuły prac:   

 • Blockchain - technologia i wybrane zastosowania
 • Bitcoin i inne waluty - strona informatyczna funkcjonowania
 • Waluty wirtualne - infrastruktura i zarządzanie funkcjonowaniem
 • Zastosowanie metod i narzędzi wspomagających modelowanie i analizę procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • Wykorzystanie hurtowni danych, OLAP do odkrywania wiedzy w organizacji
 • Wykorzystanie metod machine learning do predykcji nabywców ubezpieczeń
 • Zastosowanie technologii przetwarzania w chmurze w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kierunek Informatyka i Ekonometria

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

Dr hab.

A.Strzelecki

Problematyka: 

 • Analiza w grach komputerowych, esporcie i innych sytuacjach społecznych w internecie za pomocą modelowania równań strukturalnych. 

 Wybrane tytuły prac:

Wpływ wycofania third-party cookies na retargeting; Świadomość oraz nastawienie do korzystania z kryptowalut wśród polskiego społeczeństwa; Budowanie wizerunku marki za pomocą wideo marketingu na przykładzie TikToka; Skuteczność algorytmów rekomendacyjnych na platformie streamingowej Netflix; Wpływ lootboxów na graczy komputerowych i mobilnych; Postrzeganie probabilistyki w meczach esportowych; Social media i ich wpływ na wizerunek firmy przed i podczas wojny na Ukrainie; Wpływ pandemii COVID-19 na działalność turystyczną oraz rozwój e-turystyki; Satysfakcja klientów z użytkowania bankowości mobilnej; Budowa strony internetowej; Mikropłatności w darmowych grach; Czynniki wpływające na motywację oraz satysfakcję graczy gier wideo; Analiza działań reklamowych biura podróży oraz ocena wpływu pandemii COVID-19 na promocję marki online; Wpływ mediów społecznościowych i aplikacji mobilnych na budowę relacji z klientami i wynik finansowy przedsiębiorstwa przed i w trakcie pandemii Covid-19 na przykładzie klubów piłkarskich; Reklama produktów i usług w mediach społecznościowych przed i w czasie pandemii COVID-19 w Polsce; Czynniki rozwoju e-turystyki w Polsce z uwzględnieniem COVID-19; Czynnik losowy w grach e-sportowych na przykładzie gry Playerunknown's Battlegrounds;  Akceptacja rozwiązań technologii chmurowej wśród użytkowników; Wpływ czynników zewnętrznych na wirtualny rynek w trybie Ultimate Team na przykładzie gier serii FIFA; Fake news - realne zagrożenie XXI wieku; Czynniki wpływające na satysfakcję użytkownika z korzystania z profilu społecznościowego na przykładzie organizacji e-sportowej; Analiza możliwości rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Instagram; Wpływ odczuwanej satysfakcji z „okienek” na odczuwaną efektywność nauki; Tworzenie więzi kibica z klubem piłkarskim w mediach społecznościowych; Analiza zachowań użytkowników wirtualnych walut przy użyciu modelowania równań strukturalnych.

Dr

J. Palonka

Problematyka:

 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Zastosowania systemów informatycznych w organizacjach
 • Systemy Business Intelligence i samoobsługowe systemy Business Intelligence
 • Zarządzanie danymi w organizacjach
 • Projektowanie katalogów danych na potrzeby analityki danych
 • Tworzenie modeli analitycznych z wykorzystaniem uczenia maszynowego
 • Data Literacy
 • Technologie Przemysłu 4.0 i 5.0

Wybrane tytuły prac:  

 • Wpływ standardów projektowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych na wrażenia użytkownika
 • Proces testowy podstawą zapewnienia jakości oprogramowania
 • Wykorzystanie podejścia Design Thinking oraz Scrum w zarządzaniu projektami
 • Wykorzystanie technologii VR w e-commerce
 • Budowa aplikacji webowej do zarządzania klientami z wykorzystaniem ASP.NET Core
 • Wykorzystanie Power BI jako oprogramowania do nowoczesnej wizualizacji danych
 • Analiza projektów finansowania społecznościowego na stronie „Kickstarter”
 • Audyt informatyczny jako narzędzie weryfikacji bezpieczeństwa cyfrowego organizacji

Dr

M. Żytniewski

  Problematyka:

 • Technologie agentowe oraz wieloagentowe
 • Internet rzeczy
 • Projektowanie oraz budowa aplikacji internetowych
 • Modelowanie procesów biznesowych oraz usług sieciowych
 • Integracja systemów informatycznych
 • Analityka danych 

  Wybrane tytuły prac:   

 • Wykorzystanie zwinnych metodyk w projektowaniu i realizacji wybranej aplikacji internetowej
 • Wykorzystanie języka JAVA w budowie oprogramowania do zarządzania finansami domowymi
 • Tworzenie środowisk wspomagających projektowanie systemów informatycznych
 • Projekt i realizacja oprogramowania dla urządzeń mobilnych
 • Zastosowanie metod i narzędzi wspomagających modelowanie i analizę procesów biznesowych
 • Wykorzystanie hurtowni danych, rozwiązań OLAP, odkrywania wiedzy w organizacji
 • Reprezentacja wiedzy w systemach wieloagentowych
 • Aspekty budowy spersonalizowanych agentów interfejsu
 • Tworzenie kokpitów menadżerskich dla wybranej organizacji
 • Budowa inteligentnego systemu sterowania budynkiem w standardzie ZigBee
 • Prywatność transakcji z zastosowaniem technologii blockchain