Przejdź do menu Przejdź do treści

ZBIT'2017

IT Security Management -
Zarządzanie Bezpieczeństwem IT -
Nauka i Biznes

Katowice, 14 listopada 2017 r.

Organizator konferencji

Katedra Informatyki, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ISACA Katowice Chapter

 

Miejsce konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katowice, ul. Bogucicka 5
Budynek CNTI

 

Misja konferencji

Współpraca nauki z biznesem staje się tematem debaty publicznej, ze względu podejmowane przez uniwersytety działania w zakresie komercjalizacji wiedzy i rozwoju kształcenia pozaformalnego. Kooperacja biznes-uniwersytet rozwija się na trzech poziomach: powiązania nauki z gospodarką, interorganizacyjnych relacji uniwersytetów i przedsiębiorstw, oraz relacji personalnych ludzi nauki i pracowników przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych. Współpraca zmienia postawy i orientacje w obu środowiskach. Od 2014 roku Katedra Informatyki, WIiK i ISACA Katowice Chapter organizują kilka razy w roku seminaria na temat Bezpieczeństwa, Kontroli i Audytu Systemów i Technologii Informatycznych. Duże zainteresowanie przedstawicieli nauki i biznesu w/w seminariami skłoniło ich organizatorów do przygotowania zaproszenia na Konferencję Zarządzanie Bezpieczeństwem IT - Nauka i Biznes.

Celem Konferencji jest wymiana idei, poglądów i doświadczeń w zakresie projektowania, zarządzania i bezpieczeństwa systemów informatycznych wspomagających działalność współczesnych organizacji.

W środowisku Informatyki Ekonomicznej w Polsce Konferencja Zarządzanie Bezpieczeństwem IT - Nauka i Biznes stanowi kontynuację Konferencji Systemy Wspomagania Organizacji (SWO), która przez 30 lat była organizowana przez Katedrę Informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Zakres tematyczny

 • Analityka biznesu,
 • Architektura i modelowanie przedsiębiorstwa,
 • Audyt systemów i technologii informatycznych,
 • Kontroling systemów i technologii informatycznych,
 • Cyberbezpieczeństwo – ochrona systemów, infrastruktury teleinformatycznej i informacji, bezpieczeństwo i ochrona prywatności w sieciach bezprzewodowych i w chmurze,
 • Etyczne i prawne aspekty funkcjonowania systemów i technologii informatycznych,
 • Bezpieczeństwo Internetu rzeczy i urządzeń mobilnych
 • Modelowanie procesów gospodarczych,
 • Outsourcing systemów i technologii informatycznych,
 • Projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów biznesu,
 • Rozwój technologii informatycznych, technologii mobilnych i rozległych sieci komputerowych,
 • Strategie i metody informatyzacji,
 • Systemy zarządzania wiedzą dla wspomagania wykorzystania systemów i technologii informatycznych,
 • Zarządzanie projektami informatycznymi,
 • Zarządzanie usługami technologii informatycznych

 

Rada Programowa Konferencji

Adam Mizerski - ISACA Katowice Chapter 

Małgorzata Pańkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - przewodnicząca

 

Andrzej Białas, EMAG, Katowice

Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski

Jacek Cypryjański, Uniwersytet Szczeciński

Helena Dudycz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Mariusz Grabowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska

Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Kobyliński Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Paweł Lula, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet Łódzki

Małgorzata Nycz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Celina M. Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Mieczysław Owoc Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zbigniew Pastuszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Marcin Sikorski, Politechnika Gdańska

Andrzej Sobczak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Piotr Soja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jacek Unold, Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław

Janusz Wielki, Politechnika Opolska

Stanisław Wrycza, Uniwersytet Gdański

Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska

Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Komitet Organizacyjny

Adam Mizerski - ISACA Katowice Chapter 

Małgorzata Pańkowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Joanna Palonka, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Artur Strzelecki,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Informatyki i Komunikacji
Konferencja ZBIT2017 
ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice

tel./faks: 32 257 72 77
e-mail: zbit2017@uekat.pl 

 

Zgłoszenia artykułów do publikacji pokonferencyjnej

 • Komitet Organizacyjny zaprasza do przesyłania artykułów do 8 stycznia 2018
 • Publikacja bezpłatna
 • Wytyczne edycji artykułów naukowych dostępne są na stronie: http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe.html
 • Język publikacji: Angielski, Polski
 • Pozytywnie ocenione przez dwóch anonimowych recenzentów artykuły zostaną opublikowane w Czasopiśmie „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (10 punktów MNiSW), indeksowane w CEJSH cejsh.icm.edu.pl i w BazEkon http://kangur.uek.krakow.pl/
 • Artykuł nie może być dłuższy niż 25 tys znaków (uwzględniając streszczenie, spacje i bibliografię)
 • Na początku artykułu należy umieścić streszczenie (100 słów), które dokładnie określa osiągnięcia i wkład naukowy artykułu
 • Na początku artykułu należy umieścić 4-7 słów kluczowych
 • Autorzy proszeni są przesyłać prace oryginalne, wcześniej niepublikowane, oraz wyrazić zgodę na publikację po akceptacji przez Komitet Programowy Konferencji
 • Autorzy są proszeni o podpisanie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
 • Artykuły należy przesłać w wersji Word (.doc, .docx) na adres zbit2017@uekat.pl Pliki .pdf nie są respektowane
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3