Przejdź do menu Przejdź do treści

Z życia Katedry (konferencje, sympozja)

Pracownicy Katedry Informatyki, a wcześniej Instytutu Organizacji Przetwarzania Danych, pozostawiają ślad w życiu naukowym poprzez organizację i aktywny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nie sposób wymienić wszystkich konferencji w jakich brali udział nasi pracownicy. Warto jednak wskazać, że już od lat 80. Profesor Henryk Sroka był członkiem IFIP Conference on Decision Support Systems oraz ISDSS - International Society for Decision Support Systems. W celu zaprezentowania osiągnięć i wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych prac badawczych, w 1983 r. zorganizowano w Wiśle konferencję nt. "Problemy tworzenia i funkcjonowania SIZ w zreformowanym przedsiębiorstwie".
We wrześniu 1989 r. w Ustroniu zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową i Szkołę Letnią Katedr i Zakładów Rachunkowości i Informatyki nt. "Współczesne problemy rachunkowości i informatyki". w 1991 r. pracownicy Katedry byli współorganizatorami konferencji nt. "Wykorzystanie komputerów i metod ekonometrycznych w zarządzaniu i planowaniu".
Na uwagę zasługuje także cykl seminariów, organizowanych przez profesora J. Gułuchowskiego, nt. "Metody formalne w inteligentnych systemach informatycznych".
Od 1994 r. na stałe w kalendarz nauki polskiej została wpisana konferencja "Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji", od 1999 r. "Systemy Wspomagania Organizacji". Konferencja ta stała się forum prezentacji osiągnięć Katedry jako dominującego w Polsce ośrodka w zakresie komputerowych systemów wspomagania decyzji oraz systemów ekspertowych w bankach, finansach i innych obszarach funkcjonowania firm. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele znaczących ośrodków badawczych i praktyki gospodarczej zajmujący się metodologią tworzenia i implementacji systemów wspomagania organizacji. Rangę konferencji podkreślał także fakt uczestnictwa w obradach licznych gości zagranicznych.
Pracownicy Katedry Informatyki organizują także konferencje i seminaria poświęcone kreowaniu nowych specjalności kształcenia oraz programów nauczania przedmiotów informatycznych w uczelniach o profilu ekonomicznym.
W 2003 r., w dowód uznania osiągnięć pracowników Katedry, w szczególności profesora Henryka Sroki w dziedzinie metodologii tworzenia i wdrażania systemów wspomagania decyzji, powierzono Katedrze Informatyki organizację VII Międzynarodowej Konferencji The International Society for Decision Support Systems (ISDSS'03).

W 2016 r. Katedra Informatyki była organizatorem międzynarodowej konferencji 25th International Conference on Information Systems Development - ISD'2016  

Pracownicy Katedry Informatyki od wielu lat uczestniczą w różnych konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, np.:

 1. IFIP Conference on Decision Support Systems (organizowana co dwa lata międzynarodowa konferencja. Organizator: w zależności od miejsca konferencji).

 2. International Society of DSS (konferencja międzynarodowa organizowana co dwa lata. Organizatorzy: Louzanne,-Melbourne, Londyn, University of Economics in Katowice - Ustroń, Poland)

 3. Systemy Wspomagania Organizacji (wcześniej: Inteligentne systemy wspomagania decyzji). Organizator: Katedra Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. (konferencja cykliczna - coroczna).

 4. Information Systems Development (coroczna międzynarodowa konferencja. Organizator: w zależności od miejsca konferencji - w 2000 roku: Department of Information Systems, Norway; Boise State University, USA; University of Maribor, Slovenia and University of Gdańsk, Poland.

 5. Business Information Systems. (coroczna międzynarodowa konferencja). Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich, Biuro Informacji Technicznej - Międzynarodowe targi Poznańskie Sp. z o.o.

 6. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Organizatorzy: Katedra Inżynierii Produkcji. Politechniki Opolskiej w Opolu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. (konferencja cykliczna - coroczna).

 7. Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości. Organizator: Katedra Zarządzania Bankiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (konferencja cykliczna - coroczna).

 8. Interakcja człowiek - komputer. Organizator: Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. (konferencja cykliczna - co dwa lata).

 9. Electronic Data Interchange. Electronic Commerce. Organizator: Uniwersytet Łódzki. Łódź-Dobieszków (konferencja cykliczna- coroczna).

 10. Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Zakład Organizacji i Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie (1998).

 11. Informatyka ekonomiczna jako dziedzina dydaktyki. Organizator: Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. (konferencja cykliczna - co dwa lata)

 12. Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Organizator: Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (konferencja cykliczna - coroczna).

 13. Multimedialne Systemy Informacyjne. Organizator: Politechnika Wrocławska (co dwa lata)

 14. Informatyka w przedsiębiorstwie - INFOGRYF. Organizator: Uniwersytet Szczeciński.

 15. Multimedia w biznesie. Międzynarodowa Konferencja. Organizator: Politechnika Częstochowska.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3