Kontakt

Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji

ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
Budynek A, pok. 200, 201, 205

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice