Publikacje

Intuition, Trust and Analytics (Data Analytics Applications)

pod redakcją prof. Jay Liebowitza z Harrisburg University of Science and Technology, prof. Joanny Paliszkiewicz z SGGW w Warszawie oraz prof. Jerzego Gołuchowskiego.

Autorami rozdziałów są również pracownicy Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji: dr Barbara Filipczyk, dr Dorota Marquardt (Konieczna) i mgr Anna Losa-Jonczyk.

Szczegóły: https://www.amazon.co.uk/Intuition-Trust-Analytics-Jay-liebowitz/dp/1138719129