Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

„Trust, Digital Business and Technology. Issues and Challenges”, Paliszkiewicz J., Guerrero Cusumano J. L., Gołuchowski J. (red.), Routledge, Taylor & Francis Group, Nowy Jork 2023

 

Monografia stanowi efekt pracy badaczy z dziesięciu krajów, którzy zajmują się problematyką zaufania cyfrowego.

Publikacja okaże się przydatna dla praktyków, badaczy oraz studentów, którzy poszukują obszernej i popartej badaniami empirycznym wiedzy z zakresu roli zaufania cyfrowego w czasach dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii.

Monografię podzielono na trzy części tematyczne („The foundations of digital trust in the digital era”, „Digital trust – building processes”, „Technological challenges to building digital trust”), w ramach których autorzy przedstawiają innowacyjne zagadnienia, odwołując do najnowszych badań oraz współczesnych realiów świata technologii i biznesu.

W książce „Trust, Digital Business and Technology. Issues and Challenges” znalazły się wyniki badań pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: prof. Małgorzaty Pańkowskiej, prof. Jerzego Gołuchowskiego, śp. dr Barbary Filipczyk, dr Katarzyny Zdanowicz-Cyganiak, mgr inż. Agnieszki Filipczyk oraz mgr Aleksandry Popiel.

Pracownicy Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji przygotowali we współpracy z przedstawicielami innych ośrodków naukowych rozdziały poświęcone:

·       teoretycznym podstawom zaufania cyfrowego,

·       roli zaufania w procesie publikacji zwierzeń w mediach społecznościowych,

·       zaufaniu do platformy Facebook w obliczu kryzysów wizerunkowych,

·       budowaniu godnych zaufania systemów dialogowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie wydawnictwa: https://www.routledge.com/Trust-Digital-Business-and-Technology-Issues-and-Challenges/Paliszkiewicz-Guerrero-Cusumano-Goluchowski/p/book/9781032210469 gdzie do 2 maja 2023 roku możecie Państwo skorzystać z 20% zniżki na monografię.

Raport "MAPPING FACT-CHECKING RESOURCES. A TYPOLOGY BASED ON CROSS-NATIONAL INSIGHTS (FRANCE-GREECE-POLAND)"

Autorzy: Angeliki Monnier1, Julie Dandois1, Agnieszka Filipczyk2, Eirini Konstanta3, Anna Losa2, Costas Mourlas3

1 Université de Lorraine, Centre for Research on Mediations CREM, Metz, France.
2 University of Economics in Katowice, Department of Informatics and Communication, Katowice, Poland.
3 National and Kapodistrian University of Athens, Communication and Media Studies, Athens, Greece

POBIERZ RAPORT

Publikacja opracowana w ramach projektu Erasmus+ CALYPSO (Collaborative AnaLYsis, and exPosure of disinformation, 2021-2022), Programme: Pilot Project - EU grants for small-scale online media: supporting high-quality news products and tackling fake news.

„Cyfrowa komunikacja organizacji” (monografia), Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020 

 

Przedmiotem refleksji w monografii jest komunikowanie się w organizacji (komunikacja wewnętrzna) i organizacji z otoczeniem (komunikacji zewnętrzna) realizowane z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Komunikację wewnętrzną i zewnętrzną łącznie określono mianem komunikacji organizacji. Publikacja ma charakter transdyscyplinarnego opracowania zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania kilku dyscyplin naukowych, m.in. nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości oraz informatyki. Wyniki badań osiągane w poszczególnych dyscyplinach są inspiracjami płynącymi w kierunku innych dyscyplin.

W dostępnych podręcznikach akademickich wymienianych jest wiele modeli opisujących mechanizmy warunkujące komunikację, jednakże większość z nich powstała w latach 40.-70. XX wieku, gdy komunikacja cyfrowa nie wykraczała jeszcze poza wyspecjalizowane centra informatyczne. Każda z tych teoretycznych konstrukcji przyczynia się do pełniejszego zrozumienia komunikacji cyfrowej, w której pośrednikiem jest oprogramowanie i dane (software), albo szerzej ujmując systemy komputerowe (computer-mediated communication), jednakże żadna nie wyjaśnia w pełni złożoności komunikacji cyfrowej. Możliwości technologiczne znacznie zatem wyprzedzają zdolności wykorzystania technologii cyfrowych także w komunikacji organizacji,  a praktyka – refleksję teoretyczną nad komunikacją cyfrową.

Balansując między stanowiskiem determinizmu technologicznego (technologia determinuje wszystko, w tym kulturę, ludzie są „zniewoleni” narzędziami, które sami wytworzyli) a stanowiskiem determinizmu kulturowego (kultura generuje mechanizmy ekonomiczne i polityczne oraz innowacje technologiczne) w pracy starano się pokazać, jak świadomie i celowo kształtować procesy komunikacyjne organizacji, wykorzystując analizę i projektowanie komunikacji organizacji. Monografia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom praktyków zarządzania komunikacją organizacji, dając szerszy ogląd rzeczywistości organizacyjnej i perspektywę jej kształtowania.

Opracowanie, zrealizowane w formule pracy zbiorowej, jest wynikiem współpracy 16 przedstawicieli nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości oraz informatyki. Monografia pod redakcją Barbary Filipczyk i Jerzego Gołuchowskiego, jest wynikiem współpracy polskich i słowackich autorów poszczególnych rozdziałów (Andrzeja Bajdaka, Agaty Berdowskiej, Katariny Fichnovej, Barbary Filipczyk, Grzegorza Filipczyka, Kariny Cichej, Piotra Glenca, Jerzego Gołuchowskiego, Zdenka Maga, Doroty Marquardt, Petera Mikulaša, Joanny Paliszkiewicz, Wiesława Walentukiewicza, Łukasza Wojciechowskiego, Katarzyny Zdanowicz-Cyganiak). Pokazuje konieczność i efekty prowadzenia transdyscyplinarnych badań naukowych nad cyfrową komunikacją organizacji.

Dostęp:

http://katowice.ksiegarnienaukowe.pl/ksiazka/Barbara-Filipczyk-Jerzy-Goluchowski-(red-nauk-)-/Cyfrowa-komunikacja-organizacji,pwnkaK6EL7NDF

https://www.ibuk.pl/fiszka/224953/cyfrowa-komunikacja-organizacji.html

https://books-box.com/katalog/wydawnictwo-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach/cyfrowa-komunikacja-organizacji

„Studia semiotyczne”, t. XXXIII, nr 1 (2019), Wiesław Walentukiewicz, „Basic Concepts: A Cognitive Approach” 

 

Szczegóły: http://studiasemiotyczne.pts.edu.pl

 

„Media Economics. Economic Issues in the Media (Theory and practice)”, PWN, Warszawa 2018

 

Redaktorzy: Bogusław Nierenberg, Jerzy Gołuchowski, Marek Łuczak, Dorota Marquardt, Marzena Barańska, Aleksandra Pethe.

Autorami poszczególnych rozdziałów są m.in. pracownicy Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji: prof. Jerzy Gołuchowski, dr Karina Cicha, dr Dorota Marquardt, dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak.

Szczegóły: ksiegarnia.pwn.pl/Media-Economics-Economic-Issues-in-the-Media,745894983,p.html

„Intuition, Trust and Analytics” (Data Analytics Applications Series), Auerbach Publications, 2017

 

Pod redakcją prof. Jay Liebowitza z Harrisburg University of Science and Technology, prof. Joanny Paliszkiewicz z SGGW w Warszawie oraz prof. Jerzego Gołuchowskiego.

Autorami rozdziałów są również pracownicy Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji: dr Barbara Filipczyk, dr Dorota Marquardt (Konieczna) i mgr Anna Losa-Jonczyk.

Szczegóły: https://www.amazon.co.uk/Intuition-Trust-Analytics-Jay-liebowitz/dp/1138719129

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca