Publikacje

 

„Cyfrowa komunikacja organizacji” (monografia)
Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski (red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Katowice 2020 

 

 Przedmiotem refleksji w monografii jest komunikowanie się w organizacji (komunikacja wewnętrzna) i organizacji z otoczeniem (komunikacji zewnętrzna) realizowane z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Komunikację wewnętrzną i zewnętrzną łącznie określono mianem komunikacji organizacji. Publikacja ma charakter transdyscyplinarnego opracowania zagadnienia będącego przedmiotem zainteresowania kilku dyscyplin naukowych, m.in. nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości oraz informatyki. Wyniki badań osiągane w poszczególnych dyscyplinach są inspiracjami płynącymi w kierunku innych dyscyplin.

W dostępnych podręcznikach akademickich wymienianych jest wiele modeli opisujących mechanizmy warunkujące komunikację, jednakże większość z nich powstała w latach 40.-70. XX wieku, gdy komunikacja cyfrowa nie wykraczała jeszcze poza wyspecjalizowane centra informatyczne. Każda z tych teoretycznych konstrukcji przyczynia się do pełniejszego zrozumienia komunikacji cyfrowej, w której pośrednikiem jest oprogramowanie i dane (software), albo szerzej ujmując systemy komputerowe (computer-mediated communication), jednakże żadna nie wyjaśnia w pełni złożoności komunikacji cyfrowej. Możliwości technologiczne znacznie zatem wyprzedzają zdolności wykorzystania technologii cyfrowych także w komunikacji organizacji,  a praktyka – refleksję teoretyczną nad komunikacją cyfrową.

Balansując między stanowiskiem determinizmu technologicznego (technologia determinuje wszystko, w tym kulturę, ludzie są „zniewoleni” narzędziami, które sami wytworzyli) a stanowiskiem determinizmu kulturowego (kultura generuje mechanizmy ekonomiczne i polityczne oraz innowacje technologiczne) w pracy starano się pokazać, jak świadomie i celowo kształtować procesy komunikacyjne organizacji, wykorzystując analizę i projektowanie komunikacji organizacji. Monografia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom praktyków zarządzania komunikacją organizacji, dając szerszy ogląd rzeczywistości organizacyjnej i perspektywę jej kształtowania.

Opracowanie, zrealizowane w formule pracy zbiorowej, jest wynikiem współpracy 16 przedstawicieli nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości oraz informatyki. Monografia pod redakcją Barbary Filipczyk i Jerzego Gołuchowskiego, jest wynikiem współpracy polskich i słowackich autorów poszczególnych rozdziałów (Andrzeja Bajdaka, Agaty Berdowskiej, Katariny Fichnovej, Barbary Filipczyk, Grzegorza Filipczyka, Kariny Cichej, Piotra Glenca, Jerzego Gołuchowskiego, Zdenka Maga, Doroty Marquardt, Petera Mikulaša, Joanny Paliszkiewicz, Wiesława Walentukiewicza, Łukasza Wojciechowskiego, Katarzyny Zdanowicz-Cyganiak). Pokazuje konieczność i efekty prowadzenia transdyscyplinarnych badań naukowych nad cyfrową komunikacją organizacji.

Dostęp:

http://katowice.ksiegarnienaukowe.pl/ksiazka/Barbara-Filipczyk-Jerzy-Goluchowski-(red-nauk-)-/Cyfrowa-komunikacja-organizacji,pwnkaK6EL7NDF

https://www.ibuk.pl/fiszka/224953/cyfrowa-komunikacja-organizacji.html

https://books-box.com/katalog/wydawnictwo-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach/cyfrowa-komunikacja-organizacji

 

 

„Studia semiotyczne”, t. XXXIII, nr 1 (2019)

Wiesław Walentukiewicz, „Basic Concepts: A Cognitive Approach” 


Szczegóły: http://studiasemiotyczne.pts.edu.pl

 

 

 

 

 

„Media Economics. Economic Issues in the Media (Theory and practice)”, PWN, Warszawa 2018

 

Redaktorzy: Bogusław Nierenberg, Jerzy Gołuchowski, Marek Łuczak, Dorota Marquardt, Marzena Barańska, Aleksandra Pethe.

Autorami poszczególnych rozdziałów są m.in. pracownicy Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji: prof. Jerzy Gołuchowski, dr Karina Cicha, dr Dorota Marquardt, dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak.

Szczegóły: ksiegarnia.pwn.pl/Media-Economics-Economic-Issues-in-the-Media,745894983,p.html

 

 

 

„Intuition, Trust and Analytics” (Data Analytics Applications Series), Auerbach Publications, 2017

 

Pod redakcją prof. Jay Liebowitza z Harrisburg University of Science and Technology, prof. Joanny Paliszkiewicz z SGGW w Warszawie oraz prof. Jerzego Gołuchowskiego.

Autorami rozdziałów są również pracownicy Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji: dr Barbara Filipczyk, dr Dorota Marquardt (Konieczna) i mgr Anna Losa-Jonczyk.

Szczegóły: https://www.amazon.co.uk/Intuition-Trust-Analytics-Jay-liebowitz/dp/1138719129