Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka - I stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski 

Problematyka: Projektowanie interfejsów aplikacji z wykorzystaniem UI/UX, Wizualizacja danych, Data storytelling, Interfejsy dialogowe / w grach , Kokpity menedżerskie, Tworzenie gier, Projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych.

Przykładowe tytuły prac:

 • Design Thinking w procesie tworzenia interfejsu graficznego
 • Psychologia behawioralna w projektowaniu gier
 • Projektowanie i tworzenie chatbotów (systemów dialogowych)  
 • Tworzenie data storytelling dla wybranej organizacji  
 • Semantyczna analiza danych z mediów społecznościowych
 • Integracja i analiza danych tekstowych  
dr Grzegorz Filipczyk

Problematyka: Projektowanie i programowanie gier w środowisku Unity 3D oraz Unreal, Projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych, Projektowanie i programowanie aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (Vuforia, ARCore), Programowanie baz danych

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Internetowy planer wspomagający zarządzanie zadaniami w projektach
 • Aplikacja mobilna wspomagająca dobór felg samochodowych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości
 • Wykorzystanie maszyny stanów w sterowaniu zachowań postaci niezależnych w grach
 • Zastosowanie algorytmów proceduralnej generacji zawartości w grach

Kierunek Informatyka - II stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski 

Problematyka: Projektowanie interfejsów aplikacji z wykorzystaniem UI/UX, Wizualizacja danych, Data storytelling, Interfejsy dialogowe / w grach , Kokpity menedżerskie, Tworzenie gier, Projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych.

Przykładowe tytuły prac:

 • Design Thinking w procesie tworzenia interfejsu graficznego
 • Psychologia behawioralna w projektowaniu gier
 • Projektowanie i tworzenie chatbotów (systemów dialogowych)  
 • Tworzenie data storytelling dla wybranej organizacji  
 • Semantyczna analiza danych z mediów społecznościowych
 • Integracja i analiza danych tekstowych  
dr Grzegorz Filipczyk

Problematyka: Organizacja i sterowanie dialogiem w grach, Sztuczna inteligencja w grach, Gry poważne, Rozszerzona rzeczywistość, Programowanie baz danych

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Uczenie maszynowe. Analiza logów strony internetowej z wykorzystaniem algorytmu klastrowania
 • Metody uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika w Web API

Kierunek Informatyka i Ekonometria - I stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski 

Problematyka: Projektowanie interfejsów aplikacji z wykorzystaniem UI/UX, Wizualizacja danych, Data storytelling, Interfejsy dialogowe / w grach , Kokpity menedżerskie, Tworzenie gier, Projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych.

 

Przykładowe tytuły prac:

 • Design Thinking w procesie tworzenia interfejsu graficznego
 • Psychologia behawioralna w projektowaniu gier
 • Projektowanie i tworzenie chatbotów (systemów dialogowych)  
 • Tworzenie data storytelling dla wybranej organizacji  
 • Semantyczna analiza danych z mediów społecznościowych
 • Integracja i analiza danych tekstowych  

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - I stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Anna Losa

Problematyka: Komunikowanie wewnętrzne organizacji, Komunikacja organizacji z otoczeniem, Komunikowanie społecznej odpowiedzialności organizacji

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu w budowie wizerunku firmy na przykładzie...
 • Plan promocji i komunikacji dla...
 • Zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej na przykładzie...
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w employer branding na przykładzie...
dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak

Problematyka: narracje nowych mediów (m.in. digital storytelling, culture jamming, narracje w grach, literatura elektroniczna, gatunki cyfrowe), kultura konwergencji i transformacji w mediach, storytelling w mediach i biznesie, analiza wybranych społeczności internetowych i ich strategii komunikacji (netnografia), reality TV: problematyka synkretycznych gatunków telewizyjnych, kreacji bohaterów medialnych, narracji autobiograficznych.

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Specyfika komunikacji wybranej społeczności internetowej
 • Typologia bohaterek kobiecych w grach komputerowych
 • Storytelling jako strategia komunikacji wybranej firmy/organizacji
 • Narracje w mediach społecznościowych jako przejaw narcyzmu cyfrowego
dr Dorota Marquardt 

Problematyka: najnowsze metody komunikacji społecznej i sposoby jej wykorzystania (w tym medialnego), np. chatboty, portale społecznościowe; kultura algorytmiczna a współczesna komunikacja; analiza dyskursu medialnego (związanego z daną osobą, grupą, zjawiskiem społecznym, typem medium); mediolingwistyka.

Przykładowe tytuły prac:

 • Analiza dyskursu dotyczącego… w krokach dialogowych chatbota ChatGPT/Bard
 • Strategie komunikacyjne w debatach prezydenckich w Polsce i Stanach Zjednoczonych na przykładzie…..
 • Medialny obraz diety w czasopismach skierowanych do kobiet i mężczyzn
 • Blogi/vlogi/ o książkach/filmach… na przykładzie….
 • Mechanizmy propagandy w ….
 • Komunikowanie tożsamości w aplikacj…
 • Emotikony jako element kodu w facebookowej komunikacji internetowej na przykładzie komunikacji Netflixa i Ipli
 • Świadomość użytkowników Instagrama/TikToka/Tindera…dotycząca kwestii bezpieczeństwa i kształtowania wizerunku
 • Narracja jako forma kreowania wizerunku w reklamach wideo

 

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - II stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Aleksandra Pethe, prof. UE 

Problematyka: Obecność tekstów kultury w mediach; Współczesne formy wypowiedzi; Eseistyka prasowa, telewizyjna i radiowa; Niepełnosprawność w mediach i komunikacji społecznej (różne aspekty); Problematyka medyczna w mediach; Sylwetki i osiągnięcia mistrzów reportażu prasowego, radiowego, telewizyjnego; Problematyka z zakresu komunikacji społecznej i pracy wydawniczej; Popularyzacja nauki w mediach; Historia, rozwój i ontologia mediów wyznaniowych; Etyka i media; Elementy marketingu wydawniczego; Komunikacja audiowizualna w promocji kultury i sztuki; Język mediów masowych; Kreowanie wizerunku w mediach.

 Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Zjawisko konsumpcjonizmu w internetowych i telewizyjnych przekazach medialnych kierowanych do rodzin
 • Wizerunek hakera w mediach masowych
 • Kult młodości w komunikacji marketingowej na przykładzie marek kosmetycznych
 • Wizerunek osób niedosłyszących i słabosłyszących w mass mediach
 • Problem łamania i naruszania praw kobiet w Rosji na przykładzie doniesień medialnych
dr Karina Cicha

Problematyka: 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Architektura informacji jako element procesu komunikacji firm i instytucji
 • Funkcja marketingowa opakowania produktu
 • Komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej na przykładzie Muzeum Śląskiego w Katowicach
 • System identyfikacji wizualnej jako marketingowa strategia komunikacji z klientem – projekt biznesowy
 • Środki perswazji stosowane w fotografii billboardowej
 • Infografika jako element efektywnej komunikacji w społeczeństwie informacyjnym
 • Komunikacja wizualna jako narzędzie wspomagające proces coachingu
 • Visual branding wybranych domów modowych - analiza
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3