Kontakt

Katedra Uczenia Maszynowego

ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
Budynek B

katedra.um@ue.katowice.pl

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice