Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Jan Kozak, prof. UE

Problematyka: Sztuczna inteligencja ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji obliczeniowej oraz uczenia maszynowego. W tym praktyczne zastosowanie.


Wybrane tytuły prac:

 • uczenie maszynowe w predykcji wyników zawodów sportowych,
 • analiza problemu predykcji zawodów sportowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego i analizy danych,
 • algorytmy genetyczne – system do prognozowania cen akcji na rynku papierów wartościowych,
 • testy wybranych algorytmów mapujących z zastosowaniem taniego skanera laserowego,
 • badanie wydajności szkieletów aplikacyjnych do tworzenia usług sieciowych.
dr Barbara Probierz

Problematyka: Uczenie maszynowe w teorii i praktyce, bazy danych i analiza danych - metody i narzędzia w praktycznym zastosowaniu, tworzenie aplikacji internetowych/mobilnych w różnych obszarach zastosowań, analiza sieci społecznościowych, inne tematy zgodne z zainteresowania seminarzystów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • teoria portfelowa Markowitza a elementy gamifikacji na przykładzie gry finansowej,
 • teoria gier – projekt i analiza aplikacji „Kamień – papier – nożyce”,
 • telacyjne i nierelacyjne modele baz danych,
 • aplikacja internetowa do nauki matematyki z elementami pedagogiki,
 • aplikacja mobilna ułatwiająca pomiar przyjmowanych kalorii na podstawie kodu kreskowego produktu,
 • zastosowanie systemów uczących się w predykcji wyników sportowych na przykładzie futbolu amerykańskiego,
 • analiza wpływu współbieżności na złożoność algorytmu genetycznego,
 • predykcja danych z zastosowaniem algorytmów genetycznych i sieci kognitywnych,
 • analiza skuteczności algorytmów drzew decyzyjnych w predykcji danych,
 • analiza wpływu szumu na system rozpoznawania twarzy i porównanie wybranych filtrów odszumiajacych,
 • analiza i porównanie wybranych algorytmów uczenia maszynowego ze wzmocnieniem.
dr Przemysław Juszczuk

Problematyka: Algorytmy uczenia maszynowego, optymalizacja wielokryterialna, metaheurystyki.

 

Wybrane tytuły prac:

 • elementy teorii gier (algorytmy dokładne i przybliżone dla wyznaczania równowagi Nasha),
 • optymalizacja jednokryterialna/wielokryterialna i metaheurystyki,
 • model Markowitza i jego pochodne na rynku akcji, rynku forex i rynku kryptowalut,
 • Principal Component Analysis w procesie redukcji liczby wskaźników analizy technicznej,
 • rozmyte sieci kognitywne na rynku forex,
 • Intensity Modulated Radiation Therapy analiza i przygotowanie map fluencji dla pacjentów onkologicznych. Metody korekty map fluencji bazujące na filtrach medianowych i uśrednianiu,
 • inne tematy interesujące seminarzystów pod warunkiem uzgodnienia zakresu pracy z promotorem.