Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Jan Kozak, prof. UE

Problematyka: Sztuczna inteligencja ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji obliczeniowej oraz uczenia maszynowego. W tym praktyczne zastosowanie.

 

Wybrane tytuły prac:

 • uczenie maszynowe w predykcji wyników zawodów sportowych,
 • analiza problemu predykcji zawodów sportowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego i analizy danych,
 • algorytmy genetyczne – system do prognozowania cen akcji na rynku papierów wartościowych,
 • testy wybranych algorytmów mapujących z zastosowaniem taniego skanera laserowego,
 • badanie wydajności szkieletów aplikacyjnych do tworzenia usług sieciowych.
dr Barbara Probierz

Problematyka: Uczenie maszynowe w teorii i praktyce, bazy danych i analiza danych - metody i narzędzia w praktycznym zastosowaniu, tworzenie aplikacji internetowych/mobilnych w różnych obszarach zastosowań, analiza sieci społecznościowych, inne tematy zgodne z zainteresowania seminarzystów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • teoria portfelowa Markowitza a elementy gamifikacji na przykładzie gry finansowej,
 • teoria gier – projekt i analiza aplikacji „Kamień – papier – nożyce”,
 • relacyjne i nierelacyjne modele baz danych,
 • aplikacja internetowa do nauki matematyki z elementami pedagogiki,
 • aplikacja mobilna ułatwiająca pomiar przyjmowanych kalorii na podstawie kodu kreskowego produktu,
 • zastosowanie systemów uczących się w predykcji wyników sportowych na przykładzie futbolu amerykańskiego,
 • analiza wpływu współbieżności na złożoność algorytmu genetycznego,
 • predykcja danych z zastosowaniem algorytmów genetycznych i sieci kognitywnych,
 • analiza skuteczności algorytmów drzew decyzyjnych w predykcji danych,
 • analiza wpływu szumu na system rozpoznawania twarzy i porównanie wybranych filtrów odszumiajacych,
 • analiza i porównanie wybranych algorytmów uczenia maszynowego ze wzmocnieniem.
dr Przemysław Juszczuk

Problematyka: Algorytmy uczenia maszynowego, optymalizacja wielokryterialna, metaheurystyki.

 

Wybrane tytuły prac:

 • elementy teorii gier (algorytmy dokładne i przybliżone dla wyznaczania równowagi Nasha),
 • optymalizacja jednokryterialna/wielokryterialna i metaheurystyki,
 • model Markowitza i jego pochodne na rynku akcji, rynku forex i rynku kryptowalut,
 • Principal Component Analysis w procesie redukcji liczby wskaźników analizy technicznej,
 • rozmyte sieci kognitywne na rynku forex,
 • Intensity Modulated Radiation Therapy analiza i przygotowanie map fluencji dla pacjentów onkologicznych. Metody korekty map fluencji bazujące na filtrach medianowych i uśrednianiu,
 • inne tematy interesujące seminarzystów pod warunkiem uzgodnienia zakresu pracy z promotorem.
dr Tomasz Jach

Problematyka: Uczenie maszynowe, przetwarzanie obrazów i analiza wideo, systemy strumieniowania danych, przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, tworzenie aplikacji chmurowych (code i no-code). Tematyki zgodne z zainteresowaniem dyplomantów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza danych z lotniczych rejestratorów pokładowych
 • Porównanie narzędzi do strumieniowania danych
 • Analiza porównawcza wydajności narzędzi low-code na platformie AWS
 • Chmurowe przetwarzanie danych z użyciem platofrmy Snowflake
 • Analiza, przetwarzanie i modelowanie danych Internet of Things
dr Grzegorz Dziczkowski

Problematyka: Uczenie maszynowe - zastosowania praktyczne. Aplikacje mobilne, internetowe i desktopowe. Tematyki zgodne z zainteresowaniem dyplomantów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • wykorzystanie technik uczenia maszynowego z nadzorem w celu predykcji wartości ryzyka ubezpieczeniowego samochodu,
 • wykorzystanie technik uczenia maszynowego z nadzorem oraz języków R i Python do przeprowadzenia klasyfikacji text-mining,
 • analiza technik uczenia maszynowego do wykrywania i rozpoznawania twarzy w aplikacjach mobilnych,
 • zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych w rozpoznawaniu obrazów,
 • zastosowanie modelu uczenia maszynowego oraz streamingu w celu predykcji wypłacalności kredytobiorcy,
 • uczenie maszynowe w budowie aplikacji internetowej estymującej wartości mieszkań,
 • eliminacja efektu zimnego startu algorytmu rekomendacyjnego za pomocą klasyfikacji,
 • system wykorzystujący beacony do oceniania studentów – część webowa z wykorzystaniem technologii AJAX,
 • chatterbot oparty na języku AIML wspomagający naprawę i utrzymanie rowerów,
 • gra wieloosobowa na urządzenia mobilne wykorzystująca algorytm rekomendacyjny,
 • architektura systemów rozproszonych oparta o zautomatyzowane skalowanie kontenerów przy wzroście i spadku obciążenia,
 • inteligentne terrarium – autonomiczny system zarządzający parametrami terrarium.

Kierunek Gospodarka Cyfrowa

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Grzegorz Dziczkowski

Problematyka: Uczenie maszynowe - zastosowania praktyczne. Aplikacje mobilne, internetowe i desktopowe. Tematyki zgodne z zainteresowaniem dyplomantów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza wydźwięku wypowiedzi i wykrywanie emocji w tekście z wykorzystaniem metod ML 
 • System detekcji i rozpoznawania twarzy, wieku i płci z wykorzystaniem kamery zewnętrznej
 • Wizualne narzędzie do realizacji projektów z uczenia maszynowego
 • Zrobotyzowana automatyzacja procesów z wykorzystaniem silnika optycznego rozpoznawania znaków.
 • Klasyfikacja technik i metod eksploracji danych oraz ich praktyczne wykorzystanie  
 • Identyfikacja zapalenia płuc z wykorzystaniem biblioteki Keras w języku R
 • Implementacja konwolucyjnych sieci neuronowych z wykorzystaniem modelu sekwencyjnego oraz modelu uczenia transferowego
 • Zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych w rozpoznawaniu obrazów
 • Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do analizy ryzyka kredytowego
 • Wykorzystanie metod eksploracji danych w bankowej kampanii marketingowej 
 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca