Przejdź do menu Przejdź do treści

datasetEuropeanFootballLeagues

W razie pytań proszę o kontakt - szymon.glowania@uekat.pl

If You have any questions, feel free to ask - szymon.glowania@uekat.pl

---

If you would like to use the data, please cite the article -  https://doi.org/10.3390/electronics12122712

Jeśli chcesz skorzystać z danych, zacytuj artykuł -  https://doi.org/10.3390/electronics12122712

 

Link do publikacji - https://www.mdpi.com/2079-9292/12/12/2712

---

Cite:

 • MDPI and ACS Style
  Głowania, S.; Kozak, J.; Juszczuk, P. Knowledge Discovery in Databases for a Football Match Result. Electronics 2023, 12, 2712. https://doi.org/10.3390/electronics12122712
 • AMA Style
  Głowania S, Kozak J, Juszczuk P. Knowledge Discovery in Databases for a Football Match Result. Electronics. 2023; 12(12):2712. https://doi.org/10.3390/electronics12122712
 • Chicago/Turabian Style
  Głowania, Szymon, Jan Kozak, and Przemysław Juszczuk. 2023. "Knowledge Discovery in Databases for a Football Match Result" Electronics 12, no. 12: 2712. https://doi.org/10.3390/electronics12122712
 • BibTex - LINK
  @Article{electronics12122712, AUTHOR = {G{\l}owania, Szymon and Kozak, Jan and Juszczuk, Przemys{\l}aw}, TITLE = {Knowledge Discovery in Databases for a Football Match Result}, JOURNAL = {Electronics}, VOLUME = {12}, YEAR = {2023}, NUMBER = {12}, ARTICLE-NUMBER = {2712}, URL = {https://www.mdpi.com/2079-9292/12/12/2712}, ISSN = {2079-9292}}, DOI = {10.3390/electronics12122712} }

---

Dane / Data

Kaggle - link

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3