Aktualności

Nagrody dla pracowników Katedry [Więcej]
Udział Dr Anny Dewalskiej-Opitek w konferencji naukowej pt. "Post(?)pandemiczna perspektywa wartości". [Więcej]
Międzynarodowa współpraca publikacyjna prof. dr hab. Janusza Strużyny [Więcej]
Międzynarodowa współpraca dydaktyczna Prof. dr hab. Janusza Strużyny [Więcej]
Informujemy, że postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych prof. dr. hab. Maciejowi Mitrędze, kierownikowi Katedry Kierownik Zarządzania Relacjami Organizacji... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że prof. UE dr hab. Maciej Mitręga, kierownik Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji, został wybrany na członka rady redakcyjnej Journal of Business and Industrial Marketing. Czasopismo to jest wydawane przez Emerald i... [Więcej]
W dniach 17-19 marca 2018 r. w Dubaju (ZEA) odbyła się międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.: "Challenges in Social Sciences and Business", gdzie Katedra Zarządzania Relacjami Organizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach... [Więcej]
Miło nam poinformować, że mgr Agnieszka Małecka – doktorantka Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji uczestnicząca w seminarium prof. UE dr hab. Macieja Mitręgi – otrzymała dofinansowanie projektu pt. "Uczestnictwo w konsumpcji wspólnej –... [Więcej]
W dniach 16-17 listopada 2017 r. dr Olgierd Witczak wziął udział w Europejskim Forum "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych". W tegorocznej edycji udział wzięło 140 uczestników z Polski i zagranicy. Patronat honorowy nad konferencją objęło... [Więcej]
 Dr Anna Dewalska-Opitek reprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas 8. International Week organizowanego przez SRH University Heidelberg (Niemcy) w październiku 2017 r. W wydarzeniu wzięło udział około 250 studentów z 38 krajów... [Więcej]