Przejdź do menu Przejdź do treści

Doktoranci

mgr Alina Czapla

email: alina.czapla@edu.uekat.pl 

BIO

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Matematyka oraz podyplomowe studia w języku angielskim na kierunku Business English na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest wieloletnim praktykiem biznesu: prowadzi własną działalność gospodarczą – firmę PPHU Albud, a także jest prezesem zarządu firmy PPUH Agrosped sp. z o. o.. Ponadto posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. Studia doktoranckie rozpoczęła w 2018 roku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich tematów jak: dzielenie się wiedzą, sieci przedsiębiorstw, bariery rozwoju MŚP.

Publikacje

1. Efekty funkcjonowania w sieci międzyorganizacyjnej na przykładzie składów budowlanych Grupy PSB S. A., [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2018, nr 4, s. 120-129.

2. Sieciowe działania przedsiębiorstw lokalnych wobec agresywnych konkurentów zagranicznych na przykładzie Grupy Polskie Składy Budowlane, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2018, t. 82, nr 5, s. 79-88.

3. Negatywne aspekty przynależności do sieci przedsiębiorstw na podstawie składów budowlanych Grupy PSB S. A., [w:] Współczesne zarządzanie. Przejawy, uwarunkowania i wyzwania, 2019, t. 2, s. 9-21.

4. Corporate social responsibility in small and medium-sized enterprises, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2019, t. 20, nr  1, s. 117-124.

5. Corporate Social Responsibility in the SMEs Sector in the Context of Networking, [w:] Proceedings of the 21st International Conference MEKON 2019, Ostrava 2019, s. 44-50.

 

6. Knowledge Sharing in Business Networks from the Building Indystry, [w:] CBU International Conference on Innovations in Science and Education Proceedings,  Praga 2019, nr 7.

mgr Ewa Słaboń

email: ewa.slabon@edu.uekat.pl 

BIO

Posiada doświadczenie zawodowe  zarówno w administracji publicznej, jak również w obszarze biznesu  (Doradztwo Personalne). Absolwentka Wydziału Zarządzania UE w Katowicach, oraz studiów menadżerskich Szkoły Głównej Handlowej. Finalistka konkursu HR Top Menadżer 2017. Studia doktoranckie rozpoczęła w 2014 roku. Jej zainteresowania naukowo -  badawcze związane są z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, oraz wykorzystania  nowoczesnych technologii informatycznych w procesach zarządzania.

 

mgr Agnieszka Małecka

email: agnieszka.malecka@edu.uekat.pl 

BIO

W roku 2011 ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Umiejętności z zakresu rekrutacji, selekcji oraz rozwoju pracowników poszerzała we współpracy z SMG/KRC Poland Human Resources. Studia doktoranckie rozpoczęła w 2013 roku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich tematów jak: ekonomia współdzielenia, zrównoważony rozwój, psychologia ekonomiczna.

Publikacje

1. Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) - wyniki badań użytkowników BlaBlaCar, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41 t. 2, s. 153-164. [współautor: M. Mitręga]

2. Konsumpcja kolaboratywna jako innowacja w zachowaniach konsumenckich i bodziec innowacyjny dla przedsiębiorstw, Logistyka 2/2015, (CD) s.961-968. [współautor: M. Mitręga]

3. Konsumpcja kolaboratywna – wyzwanie pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. ride sharing, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydz. NEiZ, 2015, nr 39 t. 2, s. 139-150. [współautor: M. Mitręga]

4. Collaborative consumption in relation to other sustainable consumption trends. Participants’ reviewed papers from 17th International Conference MEKON, M. Kastan (ed.), Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, Ostrava 2015, (CD) s. 332-341.

5. Nowe trendy konsumenckie wyzwaniem wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu, A. Depta (red.), Łódź 2014, s. 195-204.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3