Przejdź do menu Przejdź do treści

Doktoranci

mgr Alina Czapla

email: alina.czapla@edu.uekat.pl 

BIO

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Matematyka oraz podyplomowe studia w języku angielskim na kierunku Business English na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest wieloletnim praktykiem biznesu: prowadzi własną działalność gospodarczą – firmę PPHU Albud, a także jest prezesem zarządu firmy PPUH Agrosped sp. z o. o.. Ponadto posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. Studia doktoranckie rozpoczęła w 2018 roku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich tematów jak: dzielenie się wiedzą, sieci przedsiębiorstw, bariery rozwoju MŚP.

Publikacje

1. Efekty funkcjonowania w sieci międzyorganizacyjnej na przykładzie składów budowlanych Grupy PSB S. A., [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2018, nr 4, s. 120-129.

2. Sieciowe działania przedsiębiorstw lokalnych wobec agresywnych konkurentów zagranicznych na przykładzie Grupy Polskie Składy Budowlane, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2018, t. 82, nr 5, s. 79-88.

3. Negatywne aspekty przynależności do sieci przedsiębiorstw na podstawie składów budowlanych Grupy PSB S. A., [w:] Współczesne zarządzanie. Przejawy, uwarunkowania i wyzwania, 2019, t. 2, s. 9-21.

4. Corporate social responsibility in small and medium-sized enterprises, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2019, t. 20, nr  1, s. 117-124.

5. Corporate Social Responsibility in the SMEs Sector in the Context of Networking, [w:] Proceedings of the 21st International Conference MEKON 2019, Ostrava 2019, s. 44-50.

 

6. Knowledge Sharing in Business Networks from the Building Indystry, [w:] CBU International Conference on Innovations in Science and Education Proceedings,  Praga 2019, nr 7.

mgr Ewa Słaboń

email: ewa.slabon@edu.uekat.pl 

BIO

Posiada doświadczenie zawodowe  zarówno w administracji publicznej, jak również w obszarze biznesu  (Doradztwo Personalne). Absolwentka Wydziału Zarządzania UE w Katowicach, oraz studiów menadżerskich Szkoły Głównej Handlowej. Finalistka konkursu HR Top Menadżer 2017. Studia doktoranckie rozpoczęła w 2014 roku. Jej zainteresowania naukowo -  badawcze związane są z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, oraz wykorzystania  nowoczesnych technologii informatycznych w procesach zarządzania.

mgr Magdalena Hofman-Kohlmeyer

email: magdalena.hofman-kohlmeyer@edu.uekat.pl

BIO

Pasję akademicką łączy z rozwojem samodzielnego biznesu - jest współwłaścicielem firmy Drukolo - Kohlmeyer Sp. J działającej m. in. w obszarze handlu elektronicznego. Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Studia doktoranckie rozpoczęła w 2015. Wcześniejsze prace badawcze skupiały się na tematyce komunikacji marketingowej i Internetu, a obecnie prowadzone są prace eksploracyjne w zakresie wykorzystania tzw. nowoczesnych nośników przekazu promocyjnego.

Publikacje

1. I. Dudzik-Lewicka, M. Hofman-Kohlmeyer, Effective on-line advertisment of an enterprise - directions of changes [w:] Current problems in management, ed. A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara, University of Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2015.

2. I. Dudzik-Lewicka, M. Hofman-Kohlmeyer, Efektywna reklama przedsiębiorstwa w sieci – kierunki zmian [w:] Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, ed. A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2015.

3. I. Dudzik-Lewicka, M. Hofman-Kohlmeyer, Postrzeganie i skuteczność poszczególnych form reklamy internetowej [w:] Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie nr 4/2015.

4. Hofman-Kohlmeyer, M. (2016, September). Customer loyalty program as a tool of customer retention: literature review. In CBU International Conference Proceedings (Vol. 4, pp. 199-203).

5. Hofman-Kohlmeyer M. (2016), Leverage of customer complaints on customer loyalty [w:] Scientia Iuventa 2016. Proceedings from international conference of PhD. Students, ed

6. Hofman-Kohlmeyer M. (2016), Customer loyalty and information privacy concerns in electronic commerce [w:] Selected aspects of management of contemporary enterprises, ed. A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara, University of Bielsko-Biała, 99-106.

7. Hofman-Kohlmeyer, M. (2016). Budowanie trwałej lojalności klienta w branży e-commerce - przegląd literatury. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, (1/17), 297-308.

8. Hofman-Kohlmeyer, M. (2016). The issue of children in promotional message in computer game. World Scientific News, 57, 188-198.

9. Hofman-Kohlmeyer, M. (2017). Wpływ promocji w grach komputerowych na zwyczaje żywieniowe jej odbiorców. Marketing i Rynek, (4 CD), 93-102.

10. Hofman-Kohlmeyer, M., & Hofman-Kohlmeyer, M. (2017). Characterization of new business opportunities in virtual commerce. World Scientific News, 78, 175-184.

11. Hofman-Kohlmeyer, M. (2017). Działania marketingowe w wirtualnym świecie second life. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, (18/2), 129-143.

12. Hofman-Kohlmeyer, M. (2017, September). CUSTOMER ENGAGEMENT WITH A BRAND IN THE CONTEXT OF SOCIAL MEDIA. In CBU International Conference Proceedings (Vol. 5).

13. Hofman-Kohlmeyer, M. (2017). The role of product placement in brand management on the example of Second Life game, Zarządzanie społeczno-ekonomiczne wobec wyzwań XXI wieku,  Wydawnictwo Sophia, 165-169.

14. Hofman-Kohlmeyer, M. (2017). Formy przedsiębiorczości międzynarodowej – przegląd literatury, Zarządzanie społeczno-ekonomiczne wobec wyzwań XXI wieku,  Wydawnictwo Sophia, 81-86.

15. Hofman-Kohlmeyer, M. (2017). The role of storytelling in building a brand. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, (3), 131-145.

16. Hofman-Kohlmeyer, M. (2017). Komunikacja marketingowa w grach komputerowych – współczesne kierunki badań. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe, 328, 70-82.

17. Hofman-Kohlmeyer, M. (2017). Research potential in virtual worlds. An example of Second Life. World Scientific News, 89, 225-230.

18. Mitręga, M., Hofman-Kohlmeyer, M., Komunikacja marketingowa w grach komputerowych – przyrost wiedzy, kierunki badań. MARKETING I RYNEK 12/2017, 83.

 

mgr Agnieszka Małecka

email: agnieszka.malecka@edu.uekat.pl 

BIO

W roku 2011 ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Umiejętności z zakresu rekrutacji, selekcji oraz rozwoju pracowników poszerzała we współpracy z SMG/KRC Poland Human Resources. Studia doktoranckie rozpoczęła w 2013 roku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich tematów jak: ekonomia współdzielenia, zrównoważony rozwój, psychologia ekonomiczna.

Publikacje

1. Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) - wyniki badań użytkowników BlaBlaCar, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41 t. 2, s. 153-164. [współautor: M. Mitręga]

2. Konsumpcja kolaboratywna jako innowacja w zachowaniach konsumenckich i bodziec innowacyjny dla przedsiębiorstw, Logistyka 2/2015, (CD) s.961-968. [współautor: M. Mitręga]

3. Konsumpcja kolaboratywna – wyzwanie pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. ride sharing, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydz. NEiZ, 2015, nr 39 t. 2, s. 139-150. [współautor: M. Mitręga]

4. Collaborative consumption in relation to other sustainable consumption trends. Participants’ reviewed papers from 17th International Conference MEKON, M. Kastan (ed.), Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, Ostrava 2015, (CD) s. 332-341.

5. Nowe trendy konsumenckie wyzwaniem wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu, A. Depta (red.), Łódź 2014, s. 195-204.

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy